Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

15.03.2007

Někteří poskytovatelé sociální služeb na území Jihočeského kraje nemají potřebné finance na svůj provoz a tak hrozí jejich omezení, popřípadě zánik. „V posledních dnech se na různých fórech poukazuje na značně složitou situaci, v níž se ocitlo borovanské zařízení Borůvka, které pro letošek neobdrželo dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na poskytované služby. Bohužel, v obdobné situace se nacházejí i další sociální zařízení na jihu Čech, o jejichž potřebnosti kraj nepochybuje. Na pondělním jednání Rady Jihočeského kraje a jihočeských poslanců a senátorů parlamentu ČR jsem proto upozornil na problematiku financování sociálních služeb v Jihočeském kraji, která...

15.03.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 21.3. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.RK 250/2007)
2. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Silnice II/154 Nové Hrady-Třeboň, úsek č. 2 a most č. 154-009" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 242/2007)
3. Otevřené zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky „Realizace II. etapy individuálních protihlukových opatření - ul. Lidická, Nádražní a Mánesova v...

15.03.2007


Až do konce měsíce, konkrétně do 28. března, mohou ještě v rámci výzvy Společnosti tří zemí žádat fyzické i právnické osoby, občanská sdružení, neziskové organizace a další subjekty se sídlem v Jihočeském kraji o příspěvek na projekty, týkající se přeshraničních akcí a neinvestičních projektů zaměřených především na mládež, vzdělávání, kulturu, sociální péči, ale také na projekty v ostatních oblastech, které nejsou dostatečně podporovány z jiných zdrojů či programů a přispívají k rozvoji spolupráce a propojování regionů Horní Rakousy, Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj.
Příspěvky jsou limitovány částkou 50 000 korun a pro jejich přiznání se nevyžaduje vlastní finanční...

15.03.2007

Na Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic jsou do 6. 4. 2007 přijímány žádosti o příspěvek na činnost Místních akčních skupin. Podrobnější informace jsou v příslušné směrnici, schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje 6.3.2007.

13.03.2007

Jihočeský hejtman Jan Zahradník nesouhlasí s jakoukoli blokádou našich státních hranic s Rakouskem, neboť to poškozuje nejen slibně se rozvíjející přeshraniční regionální spolupráci, ale i mezinárodní dohody a právo na volný pohyb osob a zboží, platné pro země Evropské unie. Hejtman tak reagoval na oznámení prezidenta Agrární komory ČR Jana Veleby o tom, že zemědělci do konce března uspořádají blokády na hranicích s Rakouskem, neboť se jim nelíbí narůstající dovoz vepřového masa od jižních sousedů, čímž údajně hrozí kolaps českému chovu prasat.
„Přechody státních hranic, které Jihočeský kraj sdílí s Horním Rakouskem, jsou opakovaně místem blokád rakouských...

12.03.2007

Případ nelegálního uložení odpadů v obci Hůry na Českobudějovicku, které je dílem firmy Profiakont, bude řešit soud. Krajský úřad Jihočeského kraje totiž předal Okresnímu soudu v Českých Budějovicích návrh na nařízení výkonu rozhodnutí vyklizení textilního odpadu, jehož zhruba 1000 tun firma Profiakont neoprávněně uložila na pozemcích vně areálu své provozovny. „Firma Profiakont neodklidila odpady ani v náhradní lhůtě do 28. února, kterou ji stanovil krajský úřad, a proto nezbylo, než se obrátit na soud, aby vyklizení nařídil. Krajský úřad zároveň podal podnět živnostenskému úřadu Magistrátu města České Budějovice na zrušení živnostenského listu k nakládání s odpady firmy...

8.03.2007

Rada Jihočeského kraje přijala změnu směrnice „Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Jihočeský kraj".
Důvodem přijaté změny byl vznik nových právních podmínek pro odměňování za práci, vyplývajících ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
Jednou z hlavních změn je úprava stanovení příplatku za vedení ředitelům škol a školských zařízení v souladu s ustanovením §124 zákoníku práce, který stanovuje výši příplatku za vedení podle stupňů řízení a náročnosti řídící práce v procentním rozpětí tarifního platu.
Změna směrnice předpokládá pro...

8.03.2007

S nově zmapovanými lokalitami, vhodnými pro investorské záměry se představí Jihočeský kraj na nadcházejícím veletrhu MIPIM, který potrvá od 13. do 16. března ve francouzském Cannes. Expozice Jihočechů zde nabídne přehled nevyužívaných objektů, vhodných pro komerční účely, i dosud volných pozemků pro výstavbu objektů v průmyslových zónách.
„Mezinárodní veletrh investičních příležitostí v Cannes je tradičně jedním z nejnavštěvovanějších nejen v evropském, ale i světovém měřítku. Přijíždějí na něj vážní zájemci o rozšíření svých podnikatelských aktivit, je místem setkání i pro významné architekty, právníky a subjekty z oblastí nemovitostí a realit. Účast Jihočeského...

2.03.2007

Jednání se uskuteční od 10,00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.
Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 70/2007)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 45/2007)
3. Informace k problematice chráněných území (Ing. Pavel, č.t. 48/2007)
4. Program investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. tř. na území Jihočeského kraje - aktualizace 2007 (Ing. arch. Schinko, č.t. 69/2007)
5. Poskytnutí účelové...

« Předchozí        Aktuální stránka: 509/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku