Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

20.06.2006

Jihočeskou vesnicí roku 2006 je obec Jílovice na Českobudějovicku. Výsledky hodnocení 30 jihočeských obcí, které se letos přihlásily do krajského kola soutěže, vyhlásil jihočeský hejtman Jan Zahradník u příležitosti dnešního zasedání Zastupitelstva kraje.
Druhé místo v celkovém hodnocení obcí získává Dražíč na Písecku a o třetí místo se dělí obce Mydlovary na Českobudějovicku a Čížová v okrese Písek. Další ocenění v podobě tradiční Modré stuhy za společenský život získá obec Rataje (okres Tábor), Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí obec Zálší (okres Tábor) a Bílou stuhu za činnost mládeže obdrží Malenice (okres Strakonice).
Odborná komise, která během...

14.06.2006

Další setkání pěstounských rodin Jihočeského kraje ve dnech 17.-18.6.2006 v Sedlici u Blatné, v Pilském mlýnu. Setkání se zúčastní 10 rodin se 40 dětmi.
Bližší informace podá: Mgr. Gabriela Veselá, sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tel. 386 720 642.

12.06.2006


Výzva k předkládání námětů na zařazení grantových programů a projektů do Akčního plánu Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje pro rok 2007.
Rok 2007 je prvním rokem nového programovacího období Evropské unie a zároveň i prvním rokem naplňování nově připravovaného Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje. Zároveň končí realizace Programu rozvoje Jihočeského kraje pro období 2001- 2006.
Stejně jako v minulých letech bude i v tomto roce nový Program rozvoje Jihočeského kraje realizován formou grantových programů a projektů zařazených do Akčního plánu pro rok 2007.
Tvorba Akčního plánu bude probíhat na principu partnerství, za přispění a...

12.06.2006


Jednání se uskuteční od 10,00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 185/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 184/2006)
3. Zpráva o vyřizování podnětů a připomínek zastupitelů Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 167/2006)
4. Informace o jednání Rady Asociace krajů (RNDr. Zahradník, č.t. 195/2006)
5. Informace o podpisu Deklarace o společném postupu ve věci...

8.06.2006


V sobotu 10. června se od 15 hodin utkají na hřišti TJ Hluboká nad Vltavou fotbalová mužstva jihočeských a hornorakouských politiků. Jedná se o odvetné utkání za loňský rok, kdy Jihočeši po vítězství 2:1 v městečku St. Florian získali do držení putovní pohár předsedkyně hornorakouského zemského sněmu Angely Orthnerové.
V mužstvu domácích nebude stejně jako loni chybět hejtman Jan Zahradník, dále se na trávníků objeví také nově zvolení poslanci Poslanecké sněmovny Jan Bauer a Jaroslav Klein, krajští zastupitelé Jindřich Bláha, Vít Kavalír, Tomeš Vytiska, Josef Kaloš a Pavel Vondrys, doplnění o některé pracovníky krajského úřadu. Rakouská strana nahlásila do sestavy...

6.06.2006

Příprava regionálních operačních programů pro čerpání z fondů Evropské unie v nadcházejícím období bude tématem konference, kterou iniciovala Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu spolu se zastoupeními dalších pěti českých krajů. Konference se uskuteční pod záštitou Výboru regionů EU 19. června a o své zkušenosti se zde podělí představitelé Evropské komise, Evropského parlamentu a Výboru regionů s politiky a experty pro regionální rozvoj a evropské fondy.
„Decentralizace Kohezní politiky Evropské unie pro nadcházející období 2007-13 staví před české kraje nové příležitosti, ale také úkoly. Při přípravě na jejich naplnění považujeme za důležité mít šanci...

5.06.2006

V souvislosti s financováním obnovy bytového fondu poškozeného povodní a na základě dotazů občanů informujeme o pomoci Státního fondu rozvoje bydlení. Informace rozesílal krajský úřad prostřednictvím svých Informačních listů dne 12.dubna 2006 jednotlivým obcím v kraji. Jedná se o dotace obcím do „povodňových fondů obcí" na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi. Z prostředků budou obce poskytovat příspěvky jednotlivým vlastníkům, jejichž domy, byty nebo rodinné domy byly poškozeny povodní a příspěvky na úhradu části nákladů potřebných na opravy vad či poruchy staveb, které vznikly v důsledku povodní. Další pomocí je poskytnutí nízkoúročeného úvěru až do výše 150...

2.06.2006

Jihočeský kraj prodá budovu čp. 35 postavenou na stavební parcele KN č. 49 včetně všech součástí a příslušenství a včetně stavební parcely KN č. 49 o výměře 1180 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemkovou parcelu KN č. 290 o výměře 2122 m2, ostatní plocha, neplodná půda, pozemkovou parcelu KN č. 291 o výměře 1275 m2, zahrada, pozemkovou parcelu KN č. 294/1 o výměře 2516 m2, trvalý travní porost, pozemkovou parcelu KN č. 294/2 o výměře 1200 m2, ostatní plocha, neplodná půda, pozemkovou parcelu KN č. 410 o výměře 522 m2, orná půda, pozemkovou parcelu KN č. 415/1 o výměře 744 m2, orná půda, pozemkovou parcelu KN č. 415/2 o výměře 633 m2, pozemkovou parcelu KN č. 416/1 o výměře 309...

2.06.2006


Fotbalová horečka stoupá, už jen necelý týden zbývá do zahájení mistrovství světa v Německu. Šampionát kromě zápasů přinese také řadu doprovodných akcí a díky tomu se na tomto fotbalovém svátku představí také Jihočeský kraj.
Více než jeden měsíc, od 6. června do 9. července, se totiž jako doprovodná akce mistrovství uskuteční na Olympiastadionu v Mnichově FanFest 2006, jehož součástí bude také oficiální expozice České republiky pod názvem CzechArena, kterou organizuje vládní agentura Czechtourism. A Jihočeský kraj využil této šance a bude se v bavorské metropoli na této akci prezentovat.
„Kromě propagačních materiálů, které si budou návštěvníci moci odnést...

« Předchozí        Aktuální stránka: 509/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku