Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

2.06.2006


Fotbalová horečka stoupá, už jen necelý týden zbývá do zahájení mistrovství světa v Německu. Šampionát kromě zápasů přinese také řadu doprovodných akcí a díky tomu se na tomto fotbalovém svátku představí také Jihočeský kraj.
Více než jeden měsíc, od 6. června do 9. července, se totiž jako doprovodná akce mistrovství uskuteční na Olympiastadionu v Mnichově FanFest 2006, jehož součástí bude také oficiální expozice České republiky pod názvem CzechArena, kterou organizuje vládní agentura Czechtourism. A Jihočeský kraj využil této šance a bude se v bavorské metropoli na této akci prezentovat.
„Kromě propagačních materiálů, které si budou návštěvníci moci odnést...

1.06.2006

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo počátkem roku 2005 v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů, jehož prioritou je aktivní politika zaměstnanosti se zaměřením na její posílení při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. V rámci této výzvy byl úspěšný projekt „Speciální rekvalifikační kurz pro strážníky romské komunity a národnostních menšin". Výběrová komise citovaný projekt schválila a na jeho realizaci byly uvolněny finanční prostředky. Podrobné informace najdete na stránkách projektu.

31.05.2006

Za sledované období zasahovaly jednotky požární ochrany Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem u 3 380 událostí.
Největší počet události tvořily technické zásahy - 1928, pod tímto pojmem se skrývají zásahy typu otevření uzavřených prostor, odstranění překážek a nebezpečných stavů či asistence při dopravních nehodách. V tomto čase došlo na území Jihočeského kraje ke 373 požárů, což činí 11,03% z celkového počtu evidovaných událostí. Při těchto požárech dosáhla škoda výše téměř 21 156 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí pak 124 646,80 tis. Kč. Planých poplachů - tedy výjezdů jednotek, při nichž hasiči nezasahovali za těchto necelých pět měsíců roku 2006 bylo...

30.05.2006

Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference se bude konat ve středu 7.6.2006, od 8.00 hodin v budově krajského úřadu v Presscentru KÚ JK
Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 560/2006)
2. Informace o podpisu Deklarace o společném postupu ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 634/2006)
3. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 631/2006)
4. Aktuální informace o nemocnicích Jihočeského kraje (MUDr. Pavelka, mat. č. RK...

30.05.2006

Jihočeský kraj už s předstihem inicioval přípravu projektů, které umožňují čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Nyní patří v tomto ohledu k nejúspěšnějším, neboť z celkových 670 milionů korun, které měl k dispozici na realizaci projektů v rámci Společného regionálního operačního programu, již rozdělil téměř 625 milionů korun. V současné době proto vedení Jihočeského kraje soustředilo svou pozornost už i na přípravu nových strategických dokumentů pro čerpání peněz, které Evropská unie nabídne v programovém období 2007-2013.
„Návrhem Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Jihozápad, jenž sdílíme společně s Plzeňským krajem, se již...

29.05.2006

Téměř 1,5 milionu korun už rozeslal Jihočeský kraj občanům, nejvíce postiženým letošními povodněmi. „Před týdnem jsem veřejně slíbil, že náš kraj pomůže těm, kteří měli vodu v bytě. Jsem rád, že se nám díky spolupráci se starosty obcí a po dohodě se Zastupitelstvem kraje podařilo urychleně vypracovat seznam 187 rodin a rozeslat jim po 8 tisících korunách. Pro mimořádné finanční příspěvky jsme využili krizovou rezervu kraje s tím, že budou sloužit k úhradě vzniklých nákladů na obnovu zatopených bytů. K tomuto rozhodnutí nás přiměla skutečnost, že stát se nedokázal postarat o své občany tak, jak jeho představitelé v době povodní slibovali, takže částky poskytované v rámci...

26.05.2006

S účinností od 25. května 2006 vyhlašuje Regionální rada Regionu soudržnosti Jihozápad 7. kolo výzvy na předkládání projektů do Společného regionálního operačního programu v rámci opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů. Konečný termín pro předložení projektů je stanoven na 30. června 2006, do 12:00 hodin. Informace a plný text je k dispozici v sekci Granty, Fondy EU / Společný regionální operační program (SROP) / VII. kolo výzvy.

24.05.2006


Důležitou dohodu o budoucnosti části Vojenského újezdu Boletice, „Deklaraci o společném postupu ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice", podepsali dnes na úřadě vlády ministr obrany Karel Kühnl, ministr životního prostředí Libor Ambrozek, ministr pro místní rozvoj Radko Martínek a jihočeský hejtman Jan Zahradník. Podepsáním této deklarace se tak zavázali, že budu prosazovat zpřístupnění části vojenského újezdu Špičák turistům s cílem přispět k rozvoji cestovního ruchu v této části Šumavy.
Deklarace je důležitým dokumentem, který by mohl v konečném efektu pomoci zlepšit zaměstnanost v jihočeské části Šumavy. Podle této deklarace, která...

23.05.2006

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) je reálnou šancí pro urychlení výstavby dálnice D3. Vyplynulo to z Diskusního fóra, které na počátku týdne uspořádal v Českých Budějovicích Jihočeský kraj ve spolupráci s Asociací PPP Praha a jehož se zúčastnilo na 120 odborníků z ČR, EU a Rakouska.
Tématem Diskusního fóra bylo hledání příležitostí pro realizaci projektů PPP v regionu. Ve vyspělých zemích EU se spolupráce veřejného a soukromého sektoru uplatňuje zejména při výstavbě a rekonstrukcích dopravní infrastruktury, škol a nemocnic, dále v oblasti veřejných služeb, energetice, teplárenství, distribučních sítí a ekologie. Od 1. července 2006 vstoupí v platnost koncesní...

« Předchozí        Aktuální stránka: 510/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku