Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

21.02.2007


S naléhavou výzvou k důsledné likvidaci lednové kalamity na území Národního parku Šumava se na ministra životního prostředí Martina Bursíka v úterý obrátil dopisem hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník.
„Zatímco vláda ČR i představitelé Jihočeského kraje od počátku pokládali vzniklou situaci za kalamitní, postupně se v některých orgánech včetně NPŠ a Vašeho ministerstva objevuje názor, že se jedná o běžnou klimatickou poruchu, která nevyvolává potřebu mimořádného postupu, ale je naopak slučitelná se standardními postupy odvozenými z principu bezzásahovosti," stojí v dopise, zaslaném jihočeským hejtmanem.
Podle hejtmana Jana Zahradníka se v souladu...

21.02.2007


Na základě úterního souhlasu krajských radních začne od 1. září letošního roku v Českých Budějovicích v Dlouhé ulici fungovat mateřská škola pro děti s těžkým mentálním postižením, autismem a kombinací smyslového a tělesného postižení. Po Táboře a Strakonicích to bude třetí mateřská škola tohoto typu v Jihočeském kraji. Mateřská škola bude mít cílovou kapacitu 20 dětí a bude organizační součástí při Základní škole a Praktické škole Trhové Sviny.
„Tuto otázku jsme řešili na základě požadavku Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Českých Budějovicích, které poukázalo na to, že v krajském městě dosud neexistuje předškolní zařízení, které by se zabývalo...

20.02.2007

Newropeans a Europe Direct Krajského úřadu JK zve na besedu "Maraton demokracie 2007" s osobností roku 2003 Franckem Biancerim, významným evropským politikem, zakladatelem hnutí Newropeans, čestným prezidentem studentské organizace AEGEE a jedním z významných činitelů programu Erasmus o perspektivách demokratického vývoje v Evropě. Za českou stranu se pódiové diskuse zúčastní PhDr. Salim Murad, přednášející politologii na Katedře sociálních věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Diskuse bude tlumočena do českého jazyka.
Místo: Presscentrum Krajského úřadu Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
Datum: 21.2.2007
Zahájení...

20.02.2007

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánování dokončilo ke dni 15. února 2007 aktualizace ÚP VÚC schválených před 31. 12. 2006. Aktualizace probíhala podle § 187 odst. (7) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Výsledek aktualizace bude k dispozici prvoinstančním úřadům územního plánování, stavebním úřadům, městům a obcím a celé široké veřejnosti, jako odborný názor Krajského úřadu, oddělení územního plánování na to, co zůstalo v platnosti z ÚP VÚC i po nabytí účinnosti „nového" stavebního zákona k 1. 1. 2007. Aktuální dokumenty jsou...

16.02.2007

Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí od 9:00 hodin. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 21.2. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 160/2007)
2. Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006 (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 144/2007)
3. Program investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje - aktualizace 2007 (Ing....

16.02.2007

Dvě z největších ekologických zátěží na jihu Čech se začnou likvidovat. Po šesti letech, co Jihočeský kraj prosazuje nutnost řešení starých ekologických zátěží na území regionu, došlo po jednání s novým ministrem financí Miroslavem Kalouskem k uzavření smluv s dodavateli sanačních prací, kteří vzešli z výběrových řízení. „Jedná se o lokality Jihočeských plynáren a Dřevařských závodů Soběslav. Pro Jihočeský kraj je to dobrá zpráva, neboť jde o mnohokrát odkládané největší práce v řádech stovek milionů korun, které k tomuto účelu nyní uvolnilo ministerstvo financí", řekl Jiří Netík, krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství, vodního a lesního...

15.02.2007

Nejčastější prohřešky v reklamách přetrvávají na jihu Čech u těch, které prezentují zvláštní nabídky zboží. Vyplývá to z výsledků kontrol krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Jihočeského kraje, zaměřených na dodržování zákona o regulaci reklamy. V reklamách na výprodej zboží i poskytování slev podnikatelé mnohdy neuvádějí datum, ke kterému nabídka končí, popřípadě jaké množství zboží je v rámci zvláštní nabídky k prodeji.
Během 40 kontrol a 28 místních šetření se krajský živnostenský úřad v loňském roce zaměřil i na reklamy pohřebních služeb. „V této oblasti došlo oproti roku předešlému roku k zásadnímu zlepšení, správní řízení jsme zahájili pouze jednou....

15.02.2007

Hejtman Jan Zahradník předložil plenárnímu zasedání Výboru regionů návrh stanoviska k „mid-term review" Bílé knihy o dopravě. Získal pro něj jednomyslnou podporu shromáždění představitelů evropských regionů a měst i velké uznání od vice-presidenta Evropské komise Jacquese Barrota.

Jan Zahradník (CS/EPP) ve středu 14. února 2007 na plenárním zasedání Výboru regionů završil své téměř roční angažmá zpravodaje stanoviska Výboru regionů k „mid-term review" Bílé knihy o dopravě, když předložil ke konečnému schválení svůj návrh na jeho znění.

Jednání se zúčastnil i vicepresident Evropské komise Jacques Barrot, zodpovědný za evropskou dopravu. V úvodu...

12.02.2007

Jihočeský kraj resp. region NUTS II Jihozápad (tvořený společně Jihočeským a Plzeňským krajem) má už bohaté zkušenosti s čerpáním evropských dotací. Díky výhodné poloze regionu - v sousedství se zeměmi EU, jsme mohli už v předvstupním období získávat značné zkušenosti s přípravou žádostí a realizací projektů financovaných z prostředků EU (např. Phare, Sapard).
Vstup České republiky do Evropské unie nám umožnil, abychom od roku 2004 nově využívali i zdroje strukturálních fondů. Na regionální úrovni NUTS II Jihozápad byl konkrétně realizován Společný regionální operační program (SROP), který představoval pro region významný zdroj finančních prostředků. S počtem 261...

« Předchozí        Aktuální stránka: 511/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku