Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

21.04.2006

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, na základě § 60 odst. 9 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Tento přehled bude po dobu zveřejňování aktualizován denně vždy v 10.00 hodin. Přehled je dostupný v sekci Krajský úřad, rubrika Odbor školství, mládeže a tělovýchovy /Přijímací řízení pro školní rok 2006/2007.

20.04.2006

Projekt je realizován v ramci programu evropské územní spolupráce Rakousko česka republika 2007 až 2013, který je spolufinancován z evropského fondu pro regionální rozvoj.

20.04.2006

Den otevřených dveří připravuje Krajský úřad Jihočeského kraje na poslední květnový den. Veřejnost si tentokrát bude moci prohlédnout nejen prostory hlavní budovy úřadu v ulici U Zimního stadionu, ale i zrekonstruovaný objekt v ulici B. Němcové, kam přesídlily odbory zdravotnictví a sociální péče, školství mládeže a tělovýchovy i životního prostředí, lesnictví a zemědělství.
„Otevřené dveře pro občany má náš úřad vlastně po celý rok. Nabídneme proto organizovaným skupinám a jednotlivcům možnost nahlédnout i do míst, kam se běžně návštěvník našeho úřadu nedostane, včetně informací o historii budov a obsahu činnosti úřadu. Den otevřených dveří poskytne rovněž možnost...

19.04.2006


Krajský krizový štáb dnes rozhodl, že stav nebezpečí, který vyhlásil hejtman Jan Zahradník 30. března na Jindřichohradecku a Táborsku a o den později rozšířil i na dolní tok Lužnice, zůstane v platnosti do 28. dubna. „Povodňová situace co do příčin odeznívá, podle informací meteorologů a Povodí Vltavy je situace v tomto směru stabilizována. Samozřejmě je ale třeba řešit následky velké vody, což je složité zejména tam, kde povodeň byla nejhorší, tedy ve Veselí nad Lužnicí, Soběslavi, Plané nad Lužnicí a Dráchově. Proto jsme rozhodli, že stav nebezpečí, který platí na Jindřichohradecku, Táborsku a na pověřeném území správního okrsku Týna nad Vltavou, předčasně...

19.04.2006


Pamětní medaili Policie České republiky, kterou udělil ministr vnitra František Bublan, převzal dnes z rukou ředitele Správy Jihočeského kraje Policie ČR Bohumila Bezemka hejtman Jan Zahradník. „Jde o výraz ocenění naší vzájemné spolupráce. Když vnímám kolegy z jiných regionů, tak tady u nás máme trochu jiné vztahy ať už v osobní či pracovní rovině. Hledal jsem proto cestu, jak tuto skutečnost vyzdvihnout a výsledkem je předání této pamětní medaile," řekl Bohumil Bezemek.
„Také já mohu potvrdit, že naše spolupráce s policií je velmi dobrá, a to jak v oblasti krizového řízení, tak i u běžné agendy. Pamětní medaile si velmi vážím a považuji ji za osobní...

18.04.2006

Přípravy na celoevropské setkání turistů z členských organizací Evropské asociace turistických klubů, které pod názvem EURORANDO 2006 proběhnou v Jihočeském kraji od 2. do 10. září 2006, pokročily do závěrečné fáze. Slavnostní zahájení akce EURORANDO 2006 se uskuteční v neděli 3. 9. od 15:00 hod. na nádvoří českobudějovické radnice, jeho vyvrcholením bude sled programů v pátek 8. 9. a v sobotu 9. 9. rovněž v Českých Budějovicích.

Pro účastníky setkání je již stanoveno 30 tras polodenních pochodů, rozložených prakticky do všech částí Jihočeského kraje. V současné době probíhá výběr průvodců a k nim přiřazených tlumočníků do němčiny, francouzštiny a angličtiny z řad studentů...

18.04.2006

V pátek 21.4. 2006 se v budově krajského úřadu uskuteční přednáška určená středním školám a vyšším ročníkům základních škol, která má za cíl seznámit studenty nejen se zajímavým městem, kde sídlí instituce Evropské unie, ale i se základní problematikou Evropské unie. Přednáška je připravena formou zábavné power pointové prezentace s názvem „Euroturistou v Bruselu", kterou vytvořily studentky Vysoké školy evropských a regionálních studií. Studenti se prostřednictvím fotografií seznámí s Belgií a Bruselem a jejich specifiky, ale také s jednotlivými institucemi Evropské unie a jejich fungováním. V prezentaci bude také představen vývoj evropské integrace a základní...

14.04.2006

Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro od 10,00 hodin. Zasedání je přístupné veřejnosti.

Návrh programu:
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 66/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 55/2006)
3. Zpráva o vyřizování podnětů a připomínek zastupitelů Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 65/2006)
4. Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Okresní nemocnice Strakonice (MUDr. Pavelka, č.t. 106/2006)
5. Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině Okresní nemocnice Strakonice (MUDr. Pavelka,...

14.04.2006


Ve dnech 10. - 13. dubna se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje uskutečnila výstava k projektu ELLA (Elbe-Labe-Preventivní opatření k ochraně před povodněmi prostřednictvím nadnárodního územního plánování). Jde o mezinárodní projekt, do kterého jsou zapojeni projektoví partneři pěti zemí střední Evropy, a to Německo, Česká republika, Polsko, Rakousko a Maďarsko. Jihočeský kraj je jedním ze sedmi krajů zapojených do projektu na české straně, mimo jiné pořízením pilotního projektu na úrovni územně plánovacího podkladu. Více informací naleznete na www.ella-interreg.org. Součástí výstavy byl ve středu 12....

« Předchozí        Aktuální stránka: 513/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku