Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

5.05.2006

Jihočeský kraj a Dolní Bavorsko se zasadí o co nejrychlejší řešení možných problémů s dovozem odpadů. V dolnobavorském Landshutu se na tom v tomto týdnu dohodla pracovní skupina zástupců sousedících krajů, která se pravidelně zabývá společnými tématy z oblasti infrastruktury, životního prostředí a regionálního rozvoje. Operativní přenos informací ohledně vývozu a dovozu odpadů umožní zřízení telemostu, na kterém se obě strany dohodly. Mnohem těsnější spolupráci regionálních institucí si v budoucnu vyžádá i program Evropské unie Interreg. Zástupci Jihočeského kraje a Dolního Bavorska se proto shodli na potřebě vytvořit pro nadcházející programovacím období jednotné kontaktní a...

5.05.2006

V pátek 12.5. 2006 se v budově krajského úřadu uskuteční přednáška určená středním školám a vyšším ročníkům základních škol, která má za cíl seznámit studenty nejen se zajímavým městem, kde sídlí instituce Evropské unie, ale i se základní problematikou Evropské unie. Přednáška je připravena formou zábavné power pointové prezentace s názvem „Euroturistou v Bruselu", kterou vytvořily studentky Vysoké školy evropských a regionálních studií a Pedagogické fakulty. Studenti se prostřednictvím fotografií seznámí s Belgií a Bruselem a jejich specifiky, ale také s jednotlivými institucemi Evropské unie a jejich fungováním. V rámci prezentace bude také představen vývoj evropské...

5.05.2006

Jihočeský kraj a místní akční skupina CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP pořádají v rámci projektu „Posílení absorbční a administrativní kapacity Jihočeského kraje" (opatření 3.3 SROP) zajištění účasti jihočeských podnikatelů, neziskových organizací a veřejné správy se zájmem o obnovitelné zdroje energie na konferernci o obnovitelných zrojích energie, která se bude konat v Holandském městě Egmond aan Zee ve dnech 15. - 16. května 2006.
Konference zahrnuje i návštěvu:

  • pilotního projektu na bio-filtraci vrbami
  • testovacího pole pro velké větrné trubíny
  • místa využívajícího tepla z asfaltu
  • farmy s větrnou elektrárnou vč. diskuse s...
5.05.2006

Nadcházející neděle se stane významným dnem pro naplňování přátelských vztahů a spolupráce mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem. Na základě smlouvy mezi ČR a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách, která byla podepsána v záři minulého roku, se otevře 14 přechodů mezi jižními Čechami a Horními Rakousy. Při této příležitosti se uskuteční v neděli 7. května od 14:30 hodin u hraničního přechodu Mairspindt/Cetviny v obci Windhaag/Freistadt slavnostní setkání představitelů obou regionů v čele s jihočeským hejtmanem Janem Zahradníkem a hornorakouským hejtmanem Josefem Pühringerem.

4.05.2006

V úterý 9.5. 2006 Europe Direct KÚ JK pořádá v budově krajského úřadu od 14:00 slavnostní odpoledne k 9. květnu - Dnu Evropy s vyhlášením výsledků a předáním cen ve výtvarné a literární soutěži. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 základních škol, 1 základní umělecká škola a 3 střední školy. Výtvarná soutěž byla na téma „Když se řekne Evropa" a literární byla na téma „ Cítit se Evropanem, co pro to mohu udělat a jak mohu prospět". Předávání cen se zúčastní také 2 hosté z Evropské komise, z Generálního ředitelství pro Rozvojovou pomoc, Petr Halaxa a Martin Páv, kteří představí činnost EuropeAid a dopoledne budou diskutovat se studenty ve Strakonicích a...

3.05.2006


Oddělení řízení grantů a projektů Krajského úřadu pořádá 17.-18. května 2006 intenzivní seminář určený pro zájemce o finanční podporu z grantového schématu 3.2 SROP na podporu sociální integrace. Účastníci budou seznámeni s procesem tvorby projektu, způsobilými náklady, počítačovým programem ELZA a budou jim poskytnuty konzultace projektových záměrů. Pozvánka a přihláška ke stažení je v sekci Informace / Zajímavé akce.

2.05.2006

Rozvoj turistického ruchu v oblasti Lipenska bude tématem kulatých stolů, které se z iniciativy jihočeského hejtmana Jana Zahradníka uskuteční v tomto týdnu.
Na zítřejší dopoledne pozval hejtman představitele fakult Jihočeské univerzity, Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech a Ústavu fyzikální biologie, aby si vyslechl jejich názory na další postup Jihočeského kraje v zájmu rozvoje turistického ruchu v lipenské oblasti s cílem napomoci šumavskému regionu od vysoké nezaměstnanosti. Se stejným záměrem se jihočeský hejtman hodlá v pátek setkat se zástupce nevládních a neziskových organizací. Mezi pozvanými jsou například Hnutí Duha, Calla-sdružení pro...

2.05.2006

V sobotu 13. května se od 10 do 16.30 hodin uskuteční na hřišti Meteoru v Českých Budějovicích (v Rožnově) setkání 12 pěstounských rodin z Jihočeského kraje. Na programu bude kromě jiného také předvádění modelů aut a letadel. Bližší informace podá Mgr. Gabriela Veselá, tel. 386 720 642.

27.04.2006


V zájmu uživatelů, vyhledávajících informace o možnostech získání finanční podpory pro realizaci svých projektů z prostředků Jihočeského kraje nebo z prostředků některého z fondů EU byly informace o grantech Jihočeského kraje a informace o Strukturálních fondech EU soustředěny do nové sekce webových stránek kraje - Granty, Fondy EU. Možnost volby této sekce má uživatel v horizontálním menu, které je trvale zobrazeno. Na přechodnou dobu budou zachovány i dosavadní rubriky na titulní stránce, kde bude uvedena informace o změnách na webu a uživatel bude přesměrován do nové sekce.
V nové sekci Granty, Fondy EU jsou programy, vyhlašované...

« Předchozí        Aktuální stránka: 515/534        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku