Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

14.12.2006

Jihočeský kraj vnímá budoucí zajištění dostatku pitné vody jako celospolečenský problém, zároveň však požaduje, aby jeho řešení nebylo na úkor práv vlastníků pozemků. Vyplývá to z dopisu jihočeského hejtmana Jana Zahradníka, s kterými se nyní obrátil na předsedu vlády ČR Mirka Topolánka a ministryni zemědělství Milenu Vicenovou.
„Návrh Plánu hlavních povodí České republiky, obsahující seznam možných nádrží pro akumulaci nedostatkové vody, kraj připomínkoval z odborného hlediska již v polovině roku. Nyní apelujeme na vládu, která se má tímto plánem zabývat do 21. prosince, aby do návrhu vládního usnesení zahrnula také náhrady pro vlastníky pozemků rezervovaných pro...

14.12.2006


Modrou tabulku, což je osvědčení od Evropské unie o tom, že Krajský úřad Jihočeského kraje příkladně spoří elektrickou energii, připevnil dnes na budovu úřadu hejtman Jan Zahradník.
Z osvědčení, které úřad obdržel od Evropské komise na základě jejího mezinárodního programu GreenLight, vyplývá, že díky úspoře elektrické energie úřad napomáhá ochraně životního prostředí. Po bok takových nositelů tohoto prestižního osvědčení, jakými jsou například města Salcburk, Curych či Frankfurt nad Mohanem nebo firmy Philips Consumer Electronic, IKEA, France Telecom či Johnson and Johnson, se krajský úřad začlenil na základě rekonstrukcí svých budov, jejichž součástí byla instalace...

12.12.2006

Krajský úřad Jihočeského kraje příkladně dbá o úsporu elektrické energie a tím napomáhá ochraně životního prostředí. Vyplývá to z osvědčení, které nyní obdržel od Evropské komise na základě jejího mezinárodního programu GreenLight. Krajský úřad se tak zařadil mezi nositele tohoto prestižního osvědčení, jimž jsou například magistrát města Salzburg, Zurich, a Frankfurt a nebo firmy Philips Consumer Electronic C/O, IKEA, France Telecom či Johnson and Johnson.
GreenLight je dobrovolný program Evropské komise, ve kterém se soukromé i veřejné organizace zavazují k modernizaci svých stávajících systémů osvětlení, navrhování nových zařízení a k přijímání opatření pro energeticky...

12.12.2006

Dvacet jihočeských firem, které podnikají v oblasti služeb, obdrží za letošní rok cenu Spokojený zákazník Jihočeského kraje. Jedná se o ocenění, které uděluje Sdružení českých spotřebitelů na základě vlastních šetření i návrhů místních samospráv.
„Spokojenost spotřebitele vnímáme jako nesmírně důležitý faktor i pro rozvoj cestovního ruchu, který je pro Jihočeský kraj jednou z priorit dalšího rozvoje. Naši předci nám zanechali úžasné památky, můžeme se pyšnit krásnou a poměrně zachovalou krajinou, ale pokud zde návštěvníkovi nenabídneme i služby na vysoké úrovni, nebude se k nám již vracet," řekl jihočeský hejtman Jan Zahradník, který převzal záštitu nad...

12.12.2006

Jednání se uskuteční od 10,00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 367/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 356/2006)
3. Informace o jednání Rady Asociace krajů (RNDr. Zahradník, předloženo dodatečně)
4. Rozpočtové změny č. 34/06 (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 364/2006)
5. Akční plán Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje pro rok 2007 (Ing. Pavel,...

11.12.2006

Zhruba 10 milionů korun vynaloží Jihočeský kraj v příštím roce na protihluková opatření na silnicích II. a III. třídy. S obdobnou částkou se počítá i pro akce, připravované k realizaci v letech 2008-2009.
„Nutnost přistoupit k protihlukovým opatřením je dědictvím, které Jihočeský kraj obdržel od státu spolu s nedobrým stavem silnic. Opravy a rekonstrukce komunikací už odčerpaly z rozpočtu kraje nemalé finanční prostředky. Letos jsme zahájili tříletý program, který počítá s obnovou zhruba 16 procent z 5500 kilometrů silnic v majetku kraje, k čemuž nám poslouží osmisetmilionový úvěr od Evropské investiční banky. Nyní začínáme přistupovat i k protihlukovým opatřením, po...

8.12.2006

O široké škále aktivit, které Jihočeský kraj nejen ze zákona, ale i z vlastní iniciativy věnuje tématice udržitelné energie, informoval jihočeský hejtman Jan Zahradník Andrise Piebalgse, člena Evropské komise zodpovědného za energetiku. Příležitost mu k tomu poskytlo oficiální pozvání na snídani s evropským komisařem, konané před zahájením druhého dne plenárního zasedání Výboru regionů v Bruselu, jehož je jihočeský hejtman členem.
Jan Zahradník mimo jiné zmínil, že Jihočeský kraj měl jako první z krajů České republiky územní energetickou koncepci a nechal si zpracovat i energetické audity na budovy zřizovaných organizací. Jako jeden z mála českých i evropských regionů...

8.12.2006

O rozdělení 5ti milionů korun neziskovým organizacím budou rozhodovat jihočeští zastupitelé na svém nadcházejícím zasedání. Jedná se o peníze určené na předfinancování akcí v rámci grantu na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji v rámci Společného regionálního operačního programu, hrazeného z prostředků EU. Možnost ucházet se o peníze na uskutečnění těch akcí, s kterými nestátní neziskové organizace uspěly v rámci grantu SROP, vyhlásil Jihočeský kraj na počátku letošního srpna. Současná pravidla financování grantu z prostředků EU totiž umožňují proplácet jednotlivé projekty až po jejich uskuteční a závěrečném vyúčtování. Neziskové organizace však většinou nemají k...

7.12.2006

Téměř 3,5 milionu korun navrhla Rada Jihočeského kraje rozdělit obcím na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací. Jedná se o příspěvky na spolufinancování šesti staveb, s kterými obce nyní uspěly na základě doporučení Jihočeského kraje v dotačním programu Ministerstva zemědělství ČR.
Celkové náklady šestice vodohospodářských staveb, činí 34, 7 milionů korun, přičemž ministerská dotace uhradí obcím nejméně polovinu. Rada kraje se už v létě usnesla, že úspěšným žadatelům o státní příspěvek by měl kraj přispět deseti procenty z celkových nákladů na pořízení stavebních a technologických částí staveb. Na svém posledním zasedání už tedy mohla doporučit konkrétní...

« Předchozí        Aktuální stránka: 516/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku