Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

29.03.2006

Vše nasvědčuje tomu, že měsíc březen bude rekordním co do počtu návštěvníků webových stránek Jihočeského kraje. Zatímco v druhém pololetí minulého roku se měsíční průměr pohyboval kolem 26 tisíc návštěvníků, v prvních dvou měsících roku letošního překračoval 35 tisíc. Stejný počet občanů už navštívilo webové stránky za první dvě březnové dekády, a tak lze očekávat, že se podaří překročit hranici 40 tisíc. „To, že si občané stále více zvykají nacházet potřebné informace na našich webových stránkách je bezesporu potěšitelné. Zároveň nás to však nutí nejen rozšiřovat jejich obsahovou nabídku, ale i zkvalitňovat technické parametry", řekl Jan Stráský, ředitel Krajského...

27.03.2006

Na čtyřech jihočeských tocích lze během zítřka očekávat III. stupeň povodňové aktivity, avšak není nutné přijímat mimořádná opatření na úrovni kraje. Dnes odpoledne to konstatovala Krajská povodňová komise, kterou svolal jihočeský hejtman Jan Zahradník. Podle předpovědi meteorologů by zvýšení hladin měly ještě způsobit dešťové srážky v noci na zítřek zejména v oblastech Šumavy a Novohradských hor. Očekává se proto III. stupeň povodňové aktivity na horním i dolním toku Malše, na Lužnici u Bechyně a na dolním toku Blanice u Heřmaně. Už v noci by měla kulminovat Dyje v Dačicích. „Krajská povodňová komise konstatovala, že nelze vyloučit lokální vylití vody z břehů zejména v...

27.03.2006

Položíme-li si otázku, zda Česká republika a střední Evropa potřebují severojižní dálniční propojení a zda není vlastně zbytečné, stavět do jižních Čech dálnici, pro většinu občanů je odpověď jasná. Česká republika dálnici D 3 potřebuje! Vždyť poslední průzkumy, mapující frekvenci dopravy na stávající silnici první třídy číslo 3 ukazují, že jak na Táborsku, tak na Českobudějovicku projede nejzatíženějšími úseky více než 30 tisíc automobilů za den. Občané obcí jižně od Tábora, kterými silnice prochází, již nehodlají dále snášet obrovské zatížení, které způsobuje doprava a obrátili se na vládu s peticí za urychlení výstavby dálnice D 3. Pádným argumentem je i bezpečnost dopravy,...

27.03.2006


Na základě instrukcí, stanovených pro výskyt ptačí chřipky na území kraje, svolal dnes jihočeský hejtman Jan Zahradník Bezpečnostní radu kraje. Podle předložené informace Krajské veterinární správy, byl u zahynulé labutě, nalezené v obci Hluboká nad Vltavou - Zámostí, potvrzený virus ptačí chřipky H5. Vzhledem k tomu, že nebyl dosud potvrzen vysoce patogenní virus H5N1, není nutné realizovat mimořádná opatření. Krajská veterinární správa v tuto chvíli zpracovává přehled o hospodářských chovech v okruhu o poloměru 10 kilometrů od místa nálezu a předběžně se připravuje na možnost, že by bylo nutné přistoupit k mimořádným opatřením. Vyhlášení ohniska nálezu, vytyčení...

21.03.2006

Dnes pořádá Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje spolu s Domem dětí a mládeže výtvarnou soutěž u příležitosti akce Jaro v Evropě 2006. Soutěž je určena pro děti prvního stupně ZŠ a koná se od 9:00 do 13:30 v DDM. Děti budou malovat plakát na téma „Nejsme sami na světě - co si přeji já, co kamarádi v Africe" a vytvářet keramiku na téma „Přátelství mezi národy". Dětem bude také představena Evropská unie zábavnou power pointovou prezentací a zahrajou si pohybovou hru „Společně na světě". Nejlepší výtvory budou vystaveny ve foyer Krajského úřadu a zároveň budou zveřejněny na internetovém portále ...

21.03.2006

Tisková konference k výsledkům jednání pro zástupce sdělovacích prostředků se bude konat ve středu 29.3. 2006 od 8:00 hod v Presscentru Krajského úřadu Jihočeského kraje, budova U Zimního stadionu 1952/2, (vedle jednacího sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje).

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník)
2. Dotace nakladatelství Baset na vydání reprezentační publikace Novohradské Hory - příroda, historie, život (RNDr. Zahradník)
3. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Silnice II/157 průtah Borovany - 2. stavba" (Ing. arch. Schinko)
4. Doporučení komise pro...

20.03.2006

Reagovat na klesající demografický vývoj snížením počtu středních škol a školských zařízení a zároveň rozšířit nabídku nástavbového studia a center pro celoživotní vzdělávání, to je základní strategie Jihočeského kraje pro následující tři roky.
„S ohledem na snižující se počet dětí je Jihočeský kraj nucen postupně snižovat kapacitní nabídku zřizovaných škol na cílových 120, avšak budeme trvat na zachování oborové struktury. Nepředpokládáme tedy vznik nových škol a pokud nastane potřeba zavedení nového oboru, nahradí takový, jehož absolventi mají největší problémy s uplatněním na trhu práce. Chceme podporovat rozvoj oborů se zaměřením především na strojírenství,...

17.03.2006

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje zpracoval dva materiály v souladu s § 9 a § 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Plné znění dokumentů je veřejnosti k dispozici na stránkách kraje v rubrice Koncepční materiály.
Oba dokumenty prošly před vlastním projednáváním v orgánech kraje též připomínkovým řízením na MŠMT ČR a dne 7.3.2006 je Zastupitelstvo kraje usneseními č. 20/2006/ZK a č. 21/2006/ZK schválilo.
Jedná se o "Dlouhodobý záměr...

17.03.2006

Ve čtvrtek 23.3. 2006 se v budově krajského úřadu uskuteční první přednáška určená především středním školám, která má za cíl seznámit studenty nejen se zajímavým městem, kde sídlí instituce Evropské unie, ale i se základní problematikou Evropské unie. Přednáška je připravena formou zábavné power pointové prezentace s názvem „Euroturistou v Bruselu", kterou vytvořily studentky Vysoké školy evropských a regionálních studií. Studenti se prostřednictvím fotografií seznámí s Belgií a Bruselem a jejich specifiky, ale také s jednotlivými institucemi Evropské unie a jejich fungováním. Pro opravdové zájemce je možné v prezentaci představit také vývoj evropské integrace a...

« Předchozí        Aktuální stránka: 517/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku