Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

9.10.2006

Jednání se uskuteční od 10,00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.
Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 283/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 288/2006)
3. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (RNDr. Zahradník, č.t. 301/2006)
4. Účast na 3. Letní olympiádě pro děti České republiky 2007 (Ing. Bc. Hrdinová, č.t. 284/2006)
5. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení (Ing. Bc. Hrdinová,...

9.10.2006

Jihočeský kraj se stejně jako většina z asi 230 regionů reprezentovaných svými zastoupeními v Bruselu zúčastní největší regionální akce roku, OPEN DAYS 2006.

Stálá kancelář Jihočeského kraje ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a evropské integrace připravila cestu čtyřicetičlenné delegace v čele s hejtmanem Janem Zahradníkem a členy Rady Jihočeského kraje Marií Hrdinovou, Františkem Štanglem, Jiřím Netíkem a Vladimírem Pavelkou.

Program cesty obsahuje seznámení s činností evropských institucí, semináře o strukturálních fondech pro období 2007-2013, seminář o public-private partnership, přednášku zástupců regionu Cornwall (UK) o tvorbě regionální ekonomické...

9.10.2006


Smlouvu o zřízení odloučeného pracoviště Fakultní strojní Západočeské univerzity v Plzni při Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole automobilní a technické v Českých Budějovicích, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, a smlouvu o uznávání výsledků studia na VOŠ a SPŠ automobilní a technické při studiu na Fakultě strojní ZU v Plzni podepsali dnes na krajském úřadu ředitel českobudějovické školy Jan Šindelář (na snímku vlevo) a děkan plzeňské fakulty Jan Horejc.
„Na odloučeném pracovišti bude zajištěna výuka studentů v kombinované formě bakalářského, případně navazujícího magisterského studia studijního programu strojní inženýrství, a to zejména v oboru...

6.10.2006

Vybavit podnikatele, pracovníky veřejné správy, nestátní neziskové organizace i širokou veřejnost znalostmi, které jsou nezbytné pro zpracování projektů s ambicí na dotace z fondů EU, má za cíl série seminářů, které připravil Krajský úřad Jihočeského kraje. S názvem „Poskládejte si cestu k evropským penězům" odstartují 17. října v Soběslavi a potrvají až do května příštího roku. Během tohoto času se totiž sled školení, rozložený do 12 dnů, postupně uskuteční ve všech 17 jihočeských obcích III. typu.
Tématem odborných přednášek bude projektový management, evropské fondy pro regionální rozvoj, pro podporu venkova a sociální, dále FIFG, což je finanční nástroj EU...

6.10.2006

Blokádu hraničního přechodu Wullowitz, kterou na tuto neděli ohlásili rakouští odpůrci jaderné energie, vnímá jihočeský hejtman Jan Zahradník jako formu protestu, která neprospívá nastoleným přátelských vztahům mezi občany sousedících regionů.
„Jednotícím cílem dosavadní úspěšné spolupráce Jihočeského kraje a Horních Rakous je odstraňování všech bariér mezi našimi regiony a nastolování dialogu a spolupráce. Během předešlých jednání s hornorakouským hejtmanem Pühringerem jsme se shodovali na tom, že řešení otázek ohledně Temelína je v kompetenci našich vlád a že by nebylo účelné se touto problematikou jakkoli zabývat na regionální úrovni. Blokování otevřené hranice...

6.10.2006

Předseda vlády České republiky Mirek Topolánek přijede 9. října na oficiální návštěvu Jihočeského kraje. Předběžný program návštěvy:

11:00 příjezd k Jezdeckému klubu ve Slupenci, přechod na místo, kde budou vysazeny první stromky »Lesa Ekofilmu«

12:00 odjezd na pracovní oběd podávaný hejtmanem Jihočeského kraje v Hotelu Růže, Český Krumlov

13:30 procházka Českým Krumlovem

13:50 odjezd z Českého Krumlova do Nemocnice České Budějovice, a.s.

14:15 příjezd do Nemocnice České Budějovice, a.s.

15:30 odjezd z Nemocnice České Budějovice, a.s.

15:35 příjezd k pomníku Vojtěcha Lanny, Kanovnická ul. v Českých Budějovicích (předvolební...

6.10.2006

Obce, které od počátku léta žily v nejistotě, zda získají peníze na obovu škod, způsobených přívalovými dešti, už mohou rovněž žádat stát o finanční pomoc. Umožňuje jim to výzva č. 2 k předkládání žádostí o dotace z upraveného programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou", kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Podle této výzvy lze žádat o dotaci i v případech, kdy nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.
V Jihočeském kraji přibyly během přívalových dešťů ke škodám ve výši 94 milionů korun, které způsobily na obecním majetku letošní jarní povodně, další škody za 84 milionů korun. Obce tak musely...

4.10.2006


Časopis Závislosti a my uveřejnil článek o projektu Kvalita života rodinných příslušníků drogově závislých osob, který byl realizován ve spolupráci s Jihočeským krajem prostřednictvím grantového programu Podpora protidrogové politiky Akčního plánu 2006. Přečíst článek.

2.10.2006

Ministr Gandalovič při svém setkání se zástupci krajů České republiky v Bruselu řekl: „cítím se mezi Vámi jako doma" .

Při své pondělní návštěvě Bruselu se nový ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič sešel i se zástupci krajů České republiky v Bruselu, a to symbolicky přímo v sídle jednoho ze zastoupení, v Pražském domě.

V úvodu setkání ministr prezentoval změny v náplni a ve finančních alokacích operačních programů pro příští programovací období. Tyto změny povedou k posílení role regionálních operačních programů. Dále informoval regionální zástupce o cílích svého dnešního setkání s komisařkou Danutou Hübner. Mezi ně patří: snížení alokace ESF pro...

« Předchozí        Aktuální stránka: 517/546        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku