Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

14.09.2006

Pro mnoho podnikatelů v tuzemsku je pojem klastr stále neznámé slovo, zatímco ve vyspělých světových ekonomikách je s touto formou spolupráce firem spjata prosperita a rostoucí konkurenceschopnost celých regionů. Také Evropská unie začala tento koncept mohutně prosazovat a především finančně podporovat v rychle rostoucích ekonomikách střední a východní Evropy.
Co znamená a obnáší vznik klastru, tedy sdružení firem podnikajících ve stejném oboru, jak získat zajímavou finanční podporu Evropské unie a jaké jsou zkušenosti nejen z České republiky? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek obdrží podnikatelé, vědci a zástupci veřejných organizací na konferenci...

14.09.2006


Od začátku září běží v Jihočeském kraji souběžně s celostátní kampaní regionální kampaň společnosti EKO-KOM, která má za cíl zvýšit účast obyvatel na pravidelném třídění odpadů. Zaměřena je na ekonomicky aktivní obyvatele, veřejnost se základním vzděláním, na obce o velikosti nad 2000 obyvatel a starosty a zaměstnance obcí.
„Jde nám o to dostat tyto informace do povědomí lidí tak, aby všichni měli potřebu odpad třídit," řekl na dnešní tiskové konferenci krajský radní Jiří Netík, zodpovědný za životní prostředí.
Třídění odpadů a jejich recyklace jako základní priorita nakládání s odpady je zakotveno v zákoně o odpadech a je i základním principem ve...

12.09.2006


Jednání se uskuteční od 10,00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.
Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 270/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 243/2006)
3. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (RNDr. Zahradník, předloženo na stůl)
4. Informace k problematice chráněných území (Ing. Pavel, č.t. 271/2006)
5. Informace o ustavujícím jednání RRRSJ (Ing. Pavel, č.t. 276/2006)
6. Návrh zadání...

8.09.2006


Historicky prvním předsedou Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad, jež bude odpovědná za přípravu programu pro čerpání peněz z evropských fondů v období 2007 až 2013, je hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann. Na jednání v Českých Budějovicích se na tom dnes shodli členové šestnáctičlenného výboru rady, složeného ze zástupců Jihočeského a Plzeňského kraje. Místopředsedou rady je jihočeský hejtman Jan Zahradník. „Pokud bude vše dobře fungovat, tak by tudy mohly ročně protéct až dvě miliardy korun," řekl Petr Zimmermann. Regionální rada bude mít sídlo v Českých Budějovicích a pobočkou v Plzni. Má právní subjektivitu, vlastní zaměstnance a...

6.09.2006


S výzvou na pozastavení reorganizace Národního parku Šumava, ke které má dojít k 1. říjnu letošního roku, se na ředitele NPŠ Aloise Pavlíčka obrátil jihočeský hejtman Jan Zahradník. O tomto kroku jednal hejtman s vedením parku v pondělí na krajském úřadu.
„Výsledkem tohoto jednání bylo z mé strany zopakování výzvy k pozastavení realizace té reorganizace," říká hejtman. Vedení parku chce do konce měsíce září zrušit polovinu lesních správ a tím i 150 pracovních míst. Zároveň ale chce vytvořit asi 130 míst nových. „Podle mého názoru se tímto krokem rozkolísá situace velkého množství lidí na Šumavě. Lidé budou v nejistotě, zda novou práci získají....

6.09.2006


Pamětní stříbrnou medaili Jihočeského kraje jako poděkování za dobrou vzájemnou spolupráci předal při úterním setkání hejtmanů a starostů jihočeský hejtman Jan Zahradník velvyslanci Spojených států amerických v ČR Williamu J. Cabanissovi. Stalo se tak u příležitostí končící téměř tříleté mise velvyslance v naší zemi.
Když v červnu 2004 zavítal W. Cabaniss do Jihočeského kraje, představil se kromě jiného jako vyznavač rybolovu a myslivosti a zajímal se o oblast Šumavy a i další přírodní části regionu. „Už tehdy a pak při každém našem setkání pan velvyslanec poukazoval na to, že náš kraj má velký potenciál v oblasti turistiky a ocenil, že máme řadu projektů,...

31.08.2006

Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 6.9. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:

1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 878/2006)
2. Informace o možnosti spolupráce se Srbskem a podílení se na jeho obnově (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 839/2006)
3. Prodej rodinných domů ve Vyšším Brodě a Horní Plané a provozního objektu ve Vyšším Brodě ve správě SÚS JčK (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 884/2006), dodatečně
4. Záměr majetkoprávního vypořádání s obcemi (Ing. arch....

30.08.2006

Přehled turistických produktů, které jsou k dispozici návštěvníkům jižních Čech a nebo se právě chystají, zpracovává Jihočeská centrála cestovního ruchu. Jedná se o část projektu spolufinancovaného z Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Evropské unie.
„Turistickými produkty se rozumí především komplexní balíčky služeb, které lze nabízet prostřednictvím cestovních kanceláří a agentur. Nejedná se tedy o samostatné možnosti ubytování nebo stravování, ale zejména o tématicky zaměřené pobyty s konkrétním programem. Vzniklá elektronická databáze se bude průběžně aktualizovat, navíc počítáme i s vydáním tištěného katalogu, jenž by měl sloužit jak cestovním...

30.08.2006

Jihočeský kraj ve spolupráci s partnerem projektu KP projekt, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na VELETRH EVROPSKÝCH PROJEKTŮ, který se koná 4.10.2006 na Výstavišti České Budějovice, pavilon Z. Veletrh je určen potenciálním žadatelům o podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie (institucím z oblasti veřejné správy, podnikatelského sektoru, neziskovým organizacím a široké veřejnosti).

Veletrh bude mít 3 obsahové bloky:

  • Dopolední blok se bude skládat ze 2 souběžných vzdělávacích modulů: Modul A Realizace projektů a jejich vyhodnocení - zkušenosti z praxe (cílem je seznámit účastníky s povinnostmi spojenými s realizací projektů a uvedení konkrétních příkladů z...
« Předchozí        Aktuální stránka: 519/546        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku