Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

22.11.2006


Nové Centrum ekologické výchovy bylo dnes otevřeno v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Výstavba centra začala v září loňského roku a celkové náklady dosáhly 21,5 milionu korun. Polovinu z této částky 10,7 milionu, představuje podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR, příspěvek Jihočeského kraje je 7,6 milionu, zbývající finance jsou ze zdrojů samotné zoologické zahrady.
„Centrum umožní rozšířit nabídku vzdělávacích programů a dalších pořadů s ekologickou tématikou, které v současné době zoologická zahrada nabízí. Uspokojí tak vzrůstající zájem jihočeských škol, a to od mateřských po střední, o tyto programy jako...

21.11.2006


Jednání se uskuteční od 10,00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.
Návrh programu:
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 311/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 312/2006)
3. Zpráva o vyřizování podnětů a připomínek zastupitelů Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 307/2006)
4. Dopravní obslužnost v roce 2005 (Ing. arch. Schinko, mat. č.t. 313/2006) 5. Základní dopravní obslužnost území Jihočeského kraje...

21.11.2006

Se zájmem veřejnosti se na jihu Čech setkává informační kampaň, která má za cíl vybavit nutnými znalostmi potencionální žadatele o podporu z fondů Evropské unie. Na tři stovky podnikatelů, pracovníků neziskových organizací i veřejné správy se už zúčastnily seminářů a konzultací, které s názvem „Poskládejte si cestu k evropským penězům" připravil Jihočeský kraj. Tématem odborných přednášek, organizovaných ve všech 17 jihočeských obcích III. typu jsou zejména projektový management, evropské fondy a problematika veřejných zakázek. Sled školení, která potrvají až do května příštího roku zajišťují 23 odborníci z praxe, takzvaní manažéři specialisté, kteří poskytují i...

20.11.2006

Nutnost hledat v sociálních zařízeních, zřizovaných krajem takové provozní úspory, které umožní zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, dovedla jihočeské zastupitele k rozhodnutí o organizačním sloučení stávajícího Ústavu sociální péče Empatie v Českých Budějovicích a Ústavu sociální péče Libnič - U Lázní. „Vzájemné propojení obou pobytových sociálních zařízení pod jedno centrální řízení by mělo přispět k racionalizaci obslužných provozů a snížení provozních, materiálních i mzdových nákladů. Poněkud mě proto překvapilo, jak někteří rodiče našich klientů interpretují upřímné snahy Jihočeského kraje o zlepšování kvality poskytovaných služeb. Považuji za zbytečné polemizovat...

16.11.2006

Evropské informační středisko Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského (Europe Direct KU JK) se rozhodlo do jižních Čech vozit zajímavé kulturní projekty z celé Evropy pod názvem Průběžný evropský kulturní festival.

První hrou, která bude v rámci festivalu uvedena 23.11.2006 ve Studentském uměleckém divadle (Hroznova 8, nad Vídeňskou kavárnou) v Českých Budějovicích, je hra rakouské režisérky Brigitty Wasching PALAČINKY, s podtitulem Divadelní pohled do neznámé země. Hra vznikala v průběhu loňského roku, mj. i v Českých Budějovicích, kde režisérka sbírala materiál pro představení, v němž se snaží humornou formou uchopit předsudky a stereotypy, které obě země mezi sebou...

15.11.2006

Vláda na svém zasedání dne 1. listopadu 2006 přijala usnesení č. 1248 k postupu při dokončení přesídlení osob s prokázaným českým původem ( krajanů ) z Kazachstánu. Otevřela se tak možnost pro přesídlení krajanské komunity z Aktjubinské oblasti v Kazachstánu, které je však plně závislé na spolupráci s obcemi a městy, kde mohou přesídlenci nalézt bydlení a novou perspektivu. Nově zvolená zastupitelstva obcí a měst tak mohou znovu zvážit a rozhodnout, zda se na dokončení přesídlení kazašských krajanů budou také podílet. Přestože se jedná v první řadě o humanitární gesto, je stát, prostřednictvím ministerstva vnitra, připraven poskytnout finanční prostředky, které by měly v co...

15.11.2006

Od roku 2007 do roku 2013 bude realizován program Culture 2007 navazující na program Culture 2000. Nový program bude velmi podobný dosavadnímu programu. Výzvy nového programu na rok 2007 budou oficiálně zveřejněny pravděpodobně v lednu - únoru 2007, a to s poměrně krátkým termínem uzávěrky pro podávání žádostí (konec února 2007). V souvislosti se spuštěním nového programu Culture pořádá Česká kancelář Culture 2000 sérii informačních seminářů. Vedle informací o novém programu bude rovněž věnován prostor i dalším možnostem podpory kultury a umění z Evropské unie. Semináře jsou určeny především možným žadatelům programu, zástupcům kulturních institucí, příspěvkových organizací,...

13.11.2006

Stavební řízení je výkonem státní správy. Znamená to, že ani starostové, ani hejtman nemohou z pozice své funkce do tohoto procesu vstupovat, natož jej jakýmkoli způsobem ovlivňovat. To se týkalo i kolaudačního rozhodnutí stavebních objektů souvisejících s 1. a 2. blokem jaderné elektrárny Temelín, který na konci minulého týdne vydal Krajský úřad Jihočeského kraje a jenž toto pondělí nabylo právní moci. Teprve ve chvíli, kdy občanská sdružení Jihočeské matky a V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín nejen podala k tomuto rozhodnutí odvolání, ale zároveň spustila mediální kampaň, v níž o silná slova a závažná obvinění na adresu krajských úředníků není nouze, nezbývá mi, než...

13.11.2006

27. listopadu 2006 od 14. 00 hodin se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, sál zastupitelstva, č. 2010 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice uskuteční veřejné projednání ROP NUTS II Jihozápad. Veřejné projednání je určeno zástupcům státní správy a veřejné správy, akademické sféry, podnikatelských subjektů, nevládních organizací a další zainteresované veřejnosti. Podrobnější informace a program najdete v pozvánce.

 

« Předchozí        Aktuální stránka: 519/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku