Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

7.03.2006

I v letošním roce se Jihočeský kraj připojí k celosvětové akci s názvem Vlajka pro Tibet. V pátek 10. března v 8:30 hodin vyvěsí jihočeský hejtman Jan Zahradník před hlavní českobudějovickou budovou krajského úřadu tibetskou vlajku jako symbol solidarity se zemí, kde jsou porušována lidská práva.
„Vyvěšením tibetské vlajky si chceme připomenout 10. březen jako den krvavě potlačeného povstání Tibeťanů ve Lhase. Skutečnost, že je tomu již 47 roků, po které jsou tomuto statečnému národu odpírána lidská práva, nás i přes vzdálenost, jež nás dělí, nesmí nechávat lhostejnými. Ostatně také naše zem má z dob komunistického režimu cennou zkušenost, jak povzbuzující jsou...

6.03.2006

V pátek 3. března proběhlo v Jihlavě zasedání Rady Asociace krajů. Spolu s hejtmany 11 krajů se jej zúčastnili Dana Bérová, ministryně pro informatiku, Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj a František Formánek, náměstek ministra kultury.

Rada AKČR jednala o přípravě Regionálních operačních programů pro plánovací období 2007-2013, která se dostává do finálního stádia. V procentuálním rozdělení by kraje měly dostat 12% prostředků vyčleněných v rámci fondů EU pro Českou republiku. „Pokládáme tuto částkou za nepřijatelnou. Například v Polsku mají regiony podíl 20%. Dovedeme si představit, že by podíl krajů posílil z prostředků fondu na rozvoj lidských zdrojů, který...

3.03.2006


Dosavadní spolupráce regionálního trojúhelníku Jihočeský kraj-Horní Rakousy-Dolní Bavorsko by mělo nejpozději do roku 2013 vyústit ve vznik jednoho silného euroregionu, který by dělal vlastní velké projekty a sám by si spravoval finanční prostředky, které by získal z fondů Evropské unie. Tuto myšlenku představil během své dvoudenní návštěvy krajského úřadu poslanec Evropského parlamentu Manfred Weber, člen výboru pro regionální rozvoj EP za Dolní Bavorsko.
„Nejde o to, vytvořit nový stát, o oddělení se od národních států. Šlo by o vytvoření správní jednotky, která by byla soběstačná v získávání peněz Bruselu. Já přináším impuls, další aktivita musí vzejít přímo...

2.03.2006

Návrh usnesení Bezpečnostní rady státu k informaci o připravenosti České republiky na řešení problematiky ptačí chřipky vzala dnes na vědomí Bezpečnostní rada Jihočeského kraje, jejíž mimořádné zasedání svolal jihočeský hejtman Jan Zahradník.
Bezpečnostní rada kraje se zabývala i stavem připravenosti pro případ zjištění a potvrzení výskytu ptačí chřipky na území kraje. Konstatovala, že jednotlivé složky integrovaného záchranného systému i ostatní dotčené instituce přijaly preventivní opatření a mají v rámci svých kompetencí jasně stanovené postupy pro likvidaci ohniska nákazy, zamezení jejího šíření a odstraňování následků.
Krajský úřad v součinnosti s Krajskou...

27.02.2006

Letos byly opět uděleny TTG Travel Awards, ceny, které jsou oceněním nejlepších subjektů v cestovním ruchu za uplynulý rok. V loňském roce se zcela změnil systém volby, která proběhla poprvé dvoukolově. V první etapě byly uveřejněny nominace TTG Travel Awards v 17 kategoriích. Novinkou letošního hlasování bylo zavedení tzv. divoké karty, po jedné v každé kategorii, takže nominace byly doplněny i návrhy čtenářů. Do celkového výčtu přibyly i dvě další kategorie - Nejlepší hotel a Nejlepší webové stránky v oblasti cestovního ruchu -, do nichž své kandidáty nominovali pouze čtenáři. Druhou etapou letošních TTG Travel Awards bylo vlastní hlasování, které probíhalo od 3. do 31. ledna...

27.02.2006

Jihočeský kraj zvažuje další možnost pro přemístění Mezinárodního muzea keramiky ze současných prostor v Bechyni, kde mu nájemní smlouva končí k říjnu letošního roku.. „Obdrželi jsme nabídku od Františka Vehovského, superiora milevského premonstrátského kláštera na umístění muzea keramiky do některého z tamějších objektů, pro které se hledá plnohodnotné využití. Každopádně využijeme pozvání na prohlídku románského konventu i barokní budovy s malovanými stropy, které by údajně mohly připadat v úvahu," řekl František Štangl, krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Jihočeský kraj, co by zřizovatel Alšovy jihočeské galerie, jíž je...

27.02.2006


Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro od 10,00 hodin. Zasedání je přístupné veřejnosti.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 30/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 31/2006)
3. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (RNDr. Zahradník, č.t. 40/2006)
4. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji za školní rok 2004/2005 (Ing. Bc. Hrdinová, č.t. 18/2006)
5. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji na období...

24.02.2006

Posílit zájem zahraničních turistů o jižní Čechy a nabídnout jim celou škálu možností pro rekreaci i poznání, to je smyslem letošní účasti Jihočeského kraje na dvanácti významných veletrzích cestovního ruchu.
„V cestovním ruchu platí, že těžiště přípravy na letní sezónu je v zimě, a tak v současné době máme již za sebou prezentace Jihočeského kraje na šesti prestižních veletrzích. Zaměření expozic a turistických nabídek přizpůsobujeme charakteru jednotlivých veletrhů. Například tradiční lednový veletrh VACANTIE UTRECHT, který je největším svého druhu v Holandsku, odkud k nám přijíždí druhý nejvyšší počet zahraničních hostů, bývá zaměřen především na šetrnější formy...

24.02.2006

V letošní celostátní soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí budou jihočeské barvy reprezentovat Bechyně, Řípec a České Budějovice. O jejich nominaci rozhodl jihočeský hejtman Jan Zahradník na základě doporučení odborné komise, která podle stanov soutěže posuzovala kromě uživatelských předností i bezbariérovou přístupnost webových stránek a splnění požadavků zákona o svobodném přístupu k informacím.
Jako nejlepší v kategorii měst vyhodnotila jihočeská komise internetové stránky Bechyně, do kategorie pro obce doporučila Řípec. Město České Budějovice se bude v celostátním klání ucházet o ceny nejvyšší v kategorii nejlepší elektronická...

« Předchozí        Aktuální stránka: 519/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku