Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

13.11.2006

MPSV realizuje projekt „Vzdělávání v zavádění standardů kvality", jež je součástí rozsáhlého projektu „Systém kvality v sociálních službách". Standardy kvality služeb vyjadřují základní obecné nepřekročitelné minimum každé sociální služby. Během zavedení tzv. národních standardů kvality, některé organizace cítily nutnost vytvoření specifičtějších standardů vycházejících z obecných standardů, avšak zohledňující konkrétní zaměření organizace a strukturu organizace. Tyto druhové standardy tzv. definují svojí zvláštní odbornost. V souvislosti s daným tématem projektu bylo realizováno detailní zmapování a analýza současného stavu vzdělávání v zavádění standardů...

13.11.2006

V současné době je realizován systémový projekt MPSV ČR „Systém kvality v sociálních službách", jehož součástí je veřejná zakázka Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb. V rámci projektu jsou vzděláváni specializovaní odborníci - inspektoři kvality sociálních služeb (dále jen "inspektoři") a je tvořena metodika pro provádění inspekcí dle zákona o sociálních službách.V každém ze tří běhů vzdělávání, které se skládá z teoretické a praktické části, bude realizována praktická část u poskytovatelů sociálních služeb, a to v následujících krocích:
1. jednodenní šetření před školící inspekcí,
2. třídenní školící inspekce,
3. jednodenní...

8.11.2006

Zpracováním námětů pro jednotlivá zastavení křížové cesty a jejich provedením malbou na plech se budou nyní zabývat studenti Střední umělecko průmyslové školy sv. Anežky české v Českém Krumlově. Jedná se o jeden z úkolů, který vyplynul z projektu Jihočeského kraje na revitalizaci 120 let staré křížové cesty vedoucí od kostela v Cetvinách k Mariánské kapli ve Farském lese. Jeho součástí bude i obnova kamenných zastavení kvalifikovanými restaurátory a zhotovení kovaných křížků, jehož se ujme Střední odborné učiliště technické a učiliště v Soběslavi. Předpokládané náklady na obnovu křížové cesty i následné vydání dvojjazyčných propagačních materiálů v celkové výši 300 tisíc korun...

8.11.2006

Krajský úřad Jihočeského kraje dnes obdržel od občanského sdružení Jihočeské matky a občanského sdružení V havarijní zóně jaderné elektrárně Temelín odvolání proti kolaudačnímu rozhodnutí stavebních objektů souvisejících s 1. a 2. blokem jaderné elektrárny Temelín. Toto rozhodnutí vydal Krajský úřad Jihočeského kraje a doručil dne 3.11.2006 jedinému účastníku řízení, společnosti ČEZ, který se vzdal práva odvolání. Rozhodnutí tak nabylo právní moci v pondělí 6.11.2006.
Doručené odvolání, o jehož obsahu občanská sdružení zároveň informovala sdělovací prostředky, čítá více než 30 stran. Krajský úřad obsah tohoto podání nyní prostuduje. Do té doby se nelze k němu vyjadřovat.

 

6.11.2006


Od listopadu tohoto roku mohou cizinci, kteří žijí v našem kraji, využít poradenských služeb. Služby zajišťuje Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) v rámci projektu „Mobilní služby pro imigranty" financovaného Evropskou unií. Informace v české, anglické, a ruské verzi. Více informací najdete v rubrice Národnostní menšiny, azylanti, repatrianti, cizinci.

6.11.2006

Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje Vás zve na dnešní vernisáž výstavy Deset nových pro Evropu, která se koná v 17:00 v DK Metropol a bude přístupná až do 26.11.2006.

Výstava „Deset nových pro Evropu" představuje pohled známých výtvarníků z nových členských států na vstup své země do EU, naděje, očekávání, ale i obavy své země před vstupem do Evropské unie. Lehkou převahu získali karikaturisté z Polska, České republiky, Maďarska a Slovenska, ale i výtvarníci ze Slovinska, Malty či Kypru představili výborné práce. Jména jako Bartak, Smetec (který publikuje i na titulní stránce týdeníku Zeit), Januszewski, Jagodic, Szumowski jsou umělci s mezinárodním...

1.11.2006


Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 8.11. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.
Návrh programu :
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 1022/2006), dodatečně
2. Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2007 (PhDr. Stráský, mat. č. RK 1034/2006)
3. Pracovní program na léta 2006-2009 ve smyslu platné Dohody o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočina (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 1017/2006)
4. Dohoda o spolupráci na rozvoji...

30.10.2006


Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 1.11. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 981/2006)
2. Základní dopravní obslužnost Jihočeského kraje na rok 2007 (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 987/2006)
3. Odpis pohledávek Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 982/2006)
4. Strojní a stavební investice SÚS JčK na rok 2006 - aktualizace (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 993/2006)
5. Zadávací...

30.10.2006

Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie bude od počátku nadcházejícího roku společným názvem pro stávající dvě příspěvkové organizace kraje, o jejichž sloučení rozhodli jihočeští zastupitelé. Jedná se o Ústav sociální péče Empatie v Českých Budějovicích, který poskytuje péči mentálně postiženým osobám a o Ústav sociální péče Libnič - U Lázní, jehož klienty jsou zejména osoby s těžkým duševním onemocněním, ale rovněž i s mentálním postižením.
„Vzájemné propojení obou pobytových sociálních zařízení s jedním centrálním řízením by mělo přispět k racionalizaci obslužných provozů a snížení provozních, materiálních i mzdových nákladů. S ohledem na nový systém úhrad...

« Předchozí        Aktuální stránka: 520/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku