Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

15.08.2006

Třicáté narozeniny oslavil v tomto měsíci Martin Václavík z Chodova u Karlových varů. Stačilo málo a příležitost k oslavě byla zmařena. Osmý červencový den odpoledne totiž kdosi telefonicky oznámil Městské policii ve Strakonicích, že pod jezem u zimního stadionu se topí nějaký mladík. Hlídka, která dorazila na místo, okamžitě pochopila, že situace je vážná. Městský strážník Václav Půbal bez zaváhání skočil do vody a Martina Václavíka zachránil.
„Ocenit příkladný čin, díky kterému nebyl zmařen lidský život, je bezesporu na místě. Proto jsem se rozhodl udělit Václavu Půbalovi Pamětní medaili Jihočeského kraje. O otavském jezu ve Strakonicích je totiž známo, že má na...

14.08.2006

Průběh letošních žní a aktuální problémy, s kterými se potýkají jihočeští zemědělci, byly tématem setkání jihočeského hejtmana Jana Zahradníka a krajského radního Jiřího Netíka se zemědělci na Vltavotýnsku.
„Výnosy u obilí jsou oproti loňsku podstatně nižší. Podepsaly se na tom jednak dlouhá zima a po krátkém jaru enormní příděl tropického počasí. Tím došlo ke zkrácení vegetačního období, kdy zaschlé obilky mají nižší objemovou hmotnost. Vlastní sklizeň ještě zkomplikovaly deště," řekl Jan Liška z Agrodružstva Žimutice, které hospodaří na 3 200 hektarech. „Cena obilí, nastavená v loňských žních, je už neudržitelná, naši ekonomickou situaci ztěžuje i vysoká...

14.08.2006

Počet aktivních členů Britského centra, jehož činnost dotuje Jihočeský kraj, se od obnovení své činnosti téměř zdvojnásobil. Před čtyřmi roky totiž hrozilo, že českobudějovické zastoupení Britské rady zanikne a jen díky společnému úsilí původního zřizovatele, Jihočeského kraje, města České Budějovice a Jihočeské univerzity se podařilo jeho existenci zachovat v nové organizační podobě.
„Služeb Britského centra využívají ročně desetitisíce návštěvníků. Díky vhodně zvolené poloze v historickém jádru města sem přicházejí nejen stálí členové, studenti a učitelé, ale i zahraniční turisté, kteří zde získávají informace o našem regionu. Jihočeský kraj si je vědom...

14.08.2006

Na území Jihočeského kraje se nedaří plnit kvóty pro zajištění bydlení azylantů, které každým rokem stanovuje vláda v rámci Státního integračního programu. Zatímco v minulém roce zněl požadavek na vytvoření podmínek pro ubytování 12 osob a v letošním roce dokonce pro 15, jediná nabídka bytu přišla dosud z Tábora.
„Krajský úřad pravidelně informuje obce o možnosti získat státní dotaci na byty pro azylanty. Bytový fond obcí je však vzhledem k privatizaci stále menší, navíc možná státní dotace je pouze na neinvestiční účely. Problém je i podmínka, že takto vyčleněný byt musí zůstat po dobu pěti let pouze pro bydlení azylantů, takže pokud by došlo k jeho uvolnění v této...

10.08.2006

Jihočeský kraj vyhlásil 2.srpna 1. kolo výběrového programu na předfinancování akcí v rámci grantového schématu 3.2 Společného regionálního operačního programu. Žádosti je možné předkládat na oddělení řízení grantů a projektů do 31. srpna 2006 do 13:00 hod. . Podrobné informace naleznete zde.

3.08.2006

Poměrně složitá dopravní situace se očekává od počátku příštího týdne v Plané nad Lužnicí a tak řidiči by se pokud možno měli vyhnout cestě přes město. Od 7. srpna totiž bude v celém průtahu obcí částečná uzavírka silnice I/3, kterou si vyžádala nutná oprava povrchu vozovky. Práce na komunikaci budou prováděny vždy v jednom dopravním pruhu a omezený provoz vozidel tu budou řídit náležitě poučení pracovníci. Světelné signalizační zařízení lze totiž použít jen při snížené intenzitě provozu, tedy převážně ve večerních a ranních hodinách.
V jednom dni, předpokládá se, že v pátek 11.8. v době pokládky vrchní vrstvy, nebudou moci vozidla nad 7,5 tuny odbočovat ze silnice I/3 v...

3.08.2006

Zatímco v předešlých letech přispívaly na jihu Čech na základní dopravní obslužnost ve veřejné autobusové linkové dopravě i obce, od letošního roku ji financuje pouze Jihočeský kraj ze svého rozpočtu. Zastupitelstvo kraje k tomu účelu schválilo maximální horní mez ve výši 363 miliony korun, v čemž je i 25 milionů Kč na žákovské jízdné.
Kraj má v současné době uzavřené smlouvy na takzvaný závazek veřejné služby s 15 dopravci, kteří zajišťují na 373 autobusových linkách téměř 6,5 tisíce spojů. Rozsah základní dopravní obslužnosti pro veřejnou autobusovou linkovou dopravu by tak na území Jihočeského kraje měl letos činit 18 a půl milionu ujetých kilometrů. Na základě...

3.08.2006

Od soboty bude opět možné rozdělávat v jižních Čechách ohně. Jihočeský hejtman Jan Zahradník, který z důvodů extrémního sucha vyhlásil od 21. července dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a s tím související požárně bezpečnostní omezení, dnes rozhodl o jejich zrušení. Učinil tak na základě nastalé změny počasí provázené dešti, kdy na většině území kraje již hrozba požárů pomíjí. Znamená to, že zákaz rozdělávat oheň v přírodním prostředí a spalovat hořlavé látky ve volném prostranství, včetně jakékoli pálení v lese, platí ještě v pátek do 24.00 hodin. A tak až víkendový program si jihočeští občané a návštěvníci kraje mohou zpestřit třeba i posezením u táboráku bez rizika pokuty.

2.08.2006

Rada Jihočeského kraje na svém úterním jednání odvolala na návrh ředitele krajského úřadu Mgr. Pavla Zemana z funkce vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Učinila tam v souladu se zákonem o krajích, podle kterého rada kraje jmenuje a odvolává vedoucí odborů krajského úřadu, a v souladu se zákonem o úřednících územních správních celků.
Důvodem odvolání se stala ta skutečnost, že Pavel Zeman se mimo výkon pracovní činnosti dopustil jednání, které Policie ČR klasifikovala jako trestné činy zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a poškozování věřitele, pro které byl obžalován a zatím zřejmě nepravomocně odsouzen soudem prvního stupně, což podle mínění rady...

« Předchozí        Aktuální stránka: 521/546        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku