Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

27.10.2006

Mladí sportovci budou opět reprezentovat jihočeské barvy na Hrách letní olympiády dětí a mládeže ČR, jejichž třetí ročník se uskuteční ve dnech 19. - 24.6.2007 v Ústeckém kraji. Rozhodli o tom zastupitelé Jihočeského kraje, kteří zároveň schválili částku téměř 1,5 milionu korun na úhradu finančních nákladů na ubytování, stravování, dopravu a oblečení jihočeské reprezentace. Ta bude sčítat 245 sportovců a 49 trenérů a vedoucích.
„Již z předešlých ročníků olympiád pro děti a mládež máme ověřeno, že toto celostátní klání se stává pro mladé sportovce důležitým motivačním prvkem už v samotné přípravě. Jihočeská účast je plně v souladu s naší koncepcí rozvoje tělovýchovy a...

24.10.2006

Zajímá Vás, jak náročná je práce tlumočníků v Evropské komisi? Chtěli byste se jedním z nich sami stát? Chcete získat důležitý kontakt, který Vám může usnadnit Váš cíl?
Europe Direct České Budějovice pořádá za účasti významných hostů seminář na téma:
Práce tlumočníků v orgánech EU - Jak se stát tlumočníkem v EK
Naše pozvání přijali vedoucí Českého oddělení tlumočníků Evropské komise, pan Roderick Jones a paní Ivone Ferrao, vedoucí Místního ředitelství pro překlad při Zastoupení Evropské komise v České republice. Seminář se koná 1. 11. 2006 v 15:00 ve Studentském univerzitním divadle (Hroznova 8, nad Vídeňskou kavárnou).

Vstup na seminář...

23.10.2006

Rychlý a moderní kanál pro předávání zpráv a námětů z Bruselu nabízí široké veřejnosti tamější Stálá kancelář Jihočeského kraje. Nově zřízený internetový portál na adrese www.southbohemia.eu obsahuje pravidelně aktualizovanou databázi o vývoji politiky a legislativy Evropských společenství, nabídky stáží a zaměstnání v Bruselu i výzvy k partnerství v mezinárodních projektech. Zájemci zde naleznou rovněž užitečné odkazy a dokumenty, jakými jsou například návrh Ústavy EU, Lisabonská strategie a nebo přehled nařízení, vztahujících se k politice soudržnosti a regionální politice. V nabídce nechybí ani přehled důležitých akcí,...

17.10.2006


Nejúspěšnější studenty středních škol kraje, kteří v uplynulém školním roce výrazně uspěli v celostátních kolech předmětových soutěží a středoškolské odborné činnosti (SOČ), dnes během zasedání zastupitelstva ocenili představitelé Jihočeského kraje. Na medailových pozicích, tedy na 1., 2. nebo 3. místě se umístilo celkem 12 studentů, kteří obdrželi hodnotné publikace a drobné dárky.
„Žáci a studenti jihočeských škol se pravidelně zúčastňují všech vyhlašovaných soutěží, které mají postupový charakter, od školních přes okresní a krajská kola, a vítězové krajských kol pak jezdí na kola celostátní, kde dosahují často velmi dobrých výsledků," říká Marie...

16.10.2006

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. nabízí zdarma všem subjektům poskytující další profesní vzdělávání (DPV) v Jihočeském kraji prostor v nově vzniklé internetové databázi DPV. Databáze obsahuje informace o možnostech dalšího profesního vzdělávání v Jihočeském kraji a slouží všem Jihočechům, kteří mají zájem se dále vzdělávat. Více informací na www.mojeprofese.cz.

16.10.2006

Subjekty Jihočeského kraje patří mezi nejaktivnější v rámci ČR při ucházení se o podporu z evropských fondů na projekty rozvoje dalšího profesního vzdělávání. Prostřednictvím grantového schéma Jihočeského kraje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů se v průběhu třech výzev ucházelo 98 žádostí o téměř 256 milionů korun. S ohledem na to, že na programovací období 2004-2006 bylo Jihočeskému kraji na tento účel alokováno maximálně 56,6 milionů korun, znamená to, že reakce jihočeských vzdělávacích a poradenských institucí, profesních sdružení, odborových svazů, nestátních neziskových organizací, zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů převýšila více než čtyřnásobně...

13.10.2006

Protipovodňová opatření na toku řeky Lužnice byla dnes tématem jednání, které svolal jihočeský hejtman Jan Zahradník. Zúčastnili se ho starostové obcí a zástupci Povodí Vltavy, Rybářství Třeboň, občanského sdružení Voda a Stavební fakulty ČVÚT v Praze. Ta představila první výsledky projektu FLAMIS, který se zabývá analýzou povodní a zmírnění jejich účinků na řece Lužnici. Jak zaznělo z pléna, zejména obce však stále čekají na konkrétní protipovodňová opatření a jejich finanční zajištění.
„Jihočeský kraj v průběhu uplynulých čtyř let poskytl obcím před 70 milionů na 170 dílčích akcí v rámci protipovodňových opatření. Nyní zpracovává koncepční projekt protipovodňové...

11.10.2006

Více než 4 miliony korun už Jihočeský kraj rozdělil obcím na pořízení územně plánovací dokumentace. Prostřednictvím průběžného grantového programu, který rada kraje schválila na počátku roku 2004, kraj každoročně přispívá těm jihočeským obcím, na které zánikem okresních úřadů přešla funkce pořizovatele územních a regulačních plánů a pro jejichž rozpočty jde o značnou finanční zátěž.
Za uplynulé tři roky kraj uzavřel smlouvy o poskytnutí dotace z tohoto grantu se 115 obcemi na téměř 7 milionů korun, z nichž necelá polovina bude vyplacena až po předložení závěrečné zprávy o pořízení územně plánovací dokumentace a jeho nákladech. Nyní hodnotící komise posoudila dalších 16...

10.10.2006


Přispět k iniciování výměny zdravotnických výkonů s cílem garantovat obyvatelstvu co možná nejlepší zdravotnickou péči, optimální využívání zdrojů jako například špičkových přístrojů nebo speciálních oddělení má za cíl projekt „Přeshraniční zdravotní péče mezi Dolními Rakousy a Jihočeským krajem", který je svým zaměřením pilotní. Pracovat na něm bude skupina složená z odborníků obou zainteresovaných stran a počítá se s tím, že projekt bude podán v začátku příštího roku v rámci evropského programu INTERREG.
„Jihočeský kraj má zájem o další spolupráci v oblasti zdravotnictví. A to i ve smyslu zpřístupnění speciálních oddělení jako onkologie nebo...

« Předchozí        Aktuální stránka: 521/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku