Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

14.02.2006

V úterý 14. února proběhlo na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze druhé zasedání Rady Asociace krajů v roce 2006. Rada AKČR na svém zasedání schválila Základní teze k návrhu zákona o neziskových organizacích a další postup při zpracování návrhu tohoto zákona. V reakci na aktuální situaci v oblasti památkové péče a na projednávání změny zákona o památkové péči pozvala Rada AKČR na své další zasedání ministra kultury Vítězslava Jandáka. Reagovala tak na Usnesení své Komise pro kulturu a památkovou péči. AKČR rovněž podpořila legislativní iniciativu Moravskoslezského kraje, která se týká změny zákona o krajích. Ta by měla zakotvit právo hejtmanů vystoupit v Poslanecké...

14.02.2006

Postup Rady Asociace krajů proti přijetí návrhu zákona o veřejných neziskových lůžkových zdravotnických zařízeních
Rada Asociace krajů ČR trvá na tom, že návrh zákona o veřejných neziskových lůžkových zdravotnických zařízeních je protiústavní a diskriminační. Vytváří nerovnost různých forem vlastnictví a právní subjektivity před zákonem a ve svém důsledku ruší nemocnice a negativně postihuje pacienty. Volíme postup ve dvou krocích.

První krok:
Vzhledem k postupu legislativního procesu se Rada Asociace krajů ČR obrátí na Senát PČR s tím, že upraví návrh obdobného zákona poslanců Zdeňka Koudelky (ČSSD) a Vladimíra Říhy (KDU-ČSL)....

10.02.2006

Jihočeský hejtman Jan Zahradník požádal v dnešních odpoledních hodinách armádu o mimořádnou pomoc při odstraňování sněhu, který odřízl některé šumavské obce od světa. Učinil tak v rámci krizového řízení poté, co se na kraj obrátily s žádostí o pomoc starostky obcí Stožec, Přední Výtoň a Borová Lada.
„Další příval sněhu zejména ve vyšších polohách Šumavy se stal pro některé obce už nezvladatelný. Místní komunikace byly zcela neprůjezdné a v případě nutnosti rychlého zásahu zdravotní služby by místní občané mohli být ohroženi na zdraví i na životě. Okamžitě jsme pověřili Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, aby obcím pomohla s odklízením sněhu. Vzhledem k tomu, že...

10.02.2006

Pro vedení Jihočeského kraje je přímo skandální znění zákona o neziskových organizacích tak, jak ho ve středu schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Kromě toho, že kraj nesouhlasí se zákonem jako takovým, udivující je pro něj i seznam nemocnic, které by měly mít nárok na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami. Neobjevila se v něm totiž ani krajem zřizovaná Psychiatrická léčebna Lnáře, přestože je jediným zařízením svého druhu na území Jihočeského kraje.
„Považuji to za přímo skandální záležitost, která dokazuje šlendrián, s jakým ministerstvo zdravotnictví zákon připravilo", řekl jihočeský hejtman Jan Zahradník. Zároveň zdůraznil, že ve Lnářích je...

10.02.2006

Celkem 16 grantových programů, jejichž prostřednictvím Jihočeský kraj rozdělí ze svého rozpočtu 104 milionů korun, odstartovala jeho rada na svém úterním zasedání. Jedná se o granty, jejichž zaměření i finanční objemy jsou součástí schváleného Akčního plánu programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje pro rok 2006.
Nejvyšší částka, 37 milionů korun, je určena pro grant na podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury. „Kraj chce pomoc obcím s plněním požadavků evropské legislativy, stanovující přípustné znečištění povrchových a odpadních vod. Grant je proto určen na výstavbu, případně obnovu splaškové kanalizace a čistíren odpadních vod v...

9.02.2006

Právnické i fyzické osoby se mohou již od zítřejšího dne ucházet o příspěvky z rozpočtu Jihočeského kraje na projekty v oblasti kultury a na postupové soutěže. Celkem 1,3 miliony korun je vyčleněno na neinvestiční dotace pro oblast živé kultury, hudby, tance, publikační činnosti, divadla, folklóru, filmu a fotografie i na řemeslné a výtvarné dílny. Dalších 500 tisíc korun bude rozděleno na přípravu postupových přehlídek a kulturních soutěží mládeže i dospělých. Žádosti o příspěvky ve vyhlášených tematických skupinách lze podávat do 15. března 2006, o výběru uchazečů a výši příspěvků bude rozhodovat Rada Jihočeského kraje 11. 4. a Zastupitelstvo 24. dubna.
Podmínky pro...

8.02.2006

Krajský úřad Jihočeského kraje, jako pořizovatel územních plánů velkých územních celků na území Jihočeského kraje, podle §14 stavebního zákona, oznamuje tímto sdělením místo a dobu konání veřejného projednání dokumentace Posouzení vlivu koncepce na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Toto veřejné projednání se týká konceptu územního plánu velkého územního celku Jihočeského kraje, bude bezprostředně navazovat na jeho veřejné projednání a bude spojeno s odborným výkladem.
Veřejné projednání obou těchto dokumentů se uskuteční 22. února 2006 v sále zastupitelstva v budově...

8.02.2006


Slavnostním uvedením nové kopule hvězdárny na Kleti do plného provozu byly dnes završeny rekonstrukční práce v Hvězdárně a planetáriu České Budějovice s pobočkou na Kleti, na které Jihočeský kraj uvolnil téměř 4,5 milionu korun. Kromě náročné výměny kopule a nezbytných stavebních oprav došlo i na novou klimatizaci za více než milion korun v objektu českobudějovického planetária.
Původní kopule hvězdárny byla na nejvyšším vrcholu Blanského lesa postavena v 50. letech minulého století. Její technický stav však už začal ohrožovat unikátní přístroje, umístěné pod její klenbou, takže bylo nutné přistoupit k výměně. Novou kopuli o vnějším průměru 8 metrů zkonstruovala a...

8.02.2006


Pro prvního jihočeského občánka roku 2006, kterým se stal Michal Kozlík z Písku, má hejtman Jan Zahradník připravený dárek. Šestka na konci letošního letopočtu rozhodla o tom, že tentokrát Jihočeský kraj věnuje mladé rodině finanční dar v hodnotě 6 000 korun a k tomu pozornost nejen pro novorozence, ale i pro matku a otce. „Také letos jsem neporušil zásadu, podpořenou zkušeností otce i dědečka, že k novorozencům by se v prvních dnech života neměli přibližovat cizí lidé. Nešel jsem proto za prvním občánkem Jihočeského kraje hned po jeho narození, ale dal jsem rodině čas na určení vhodného termínu pro uspořádání uvítání jejich potomka v důstojném prostředí", řekl...

« Předchozí        Aktuální stránka: 521/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku