Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

6.02.2006

tisková konference o výsledcích jednání je ve středu 8.2. od 8:00 hod. v Presscentru KÚ JK, budova U Zimního stadionu 1952/2, (vedle jednacího sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje).

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník)
2. Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu, zpráva o činnosti v roce 2005, návrh činnosti na rok 2006 (RNDr. Zahradník)
3. Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (RNDr. Zahradník)
4. Zpráva o činnosti oddělení informací a styku s veřejností KHEJ v oblasti marketingové komunikace v roce 2005...

6.02.2006

Nová kopule hvězdárny na Kleti bude v příštím týdnu slavnostně uvedena do plného provozu. Završí se tak sled rekonstrukčních prací v Hvězdárně a planetáriu České Budějovice s pobočkou na Kleti, na které Jihočeský kraj uvolnil téměř 4,5 milionu korun. Kromě náročné výměny kopule a nezbytných stavebních oprav, došlo i na novou klimatizaci za více než 1 milion korun v objektu českobudějovického planetária.
Původní kopule hvězdárny byla na nejvyšším vrcholu Blanského lesa postavená v 50. letech minulého století. Její technický stav však už začal ohrožovat unikátní přístroje, umístěné pod její klenbou, takže bylo nutné přistoupit k výměně. Novou kopuli o vnějším průměru 8 metrů...

6.02.2006

Kulturní instituce, které zřizuje Jihočeský kraj, budou moci v dohledné době ještě lépe naplňovat své poslání spojené s poskytováním veřejných služeb. Umožní jim to stávající i chystané opravy objektů a jejich zázemí, pro které kraj vyčlenil jen v letošním roce celkem 30 milionů korun.
Moderní prostory, odpovídající požadavkům současné doby, získá letos Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích po dokončení rekonstrukce tzv. Schneiderovy vily, která bude sloužit pro uskladnění cenného depozitáře. Celkové náklady na stavbu se pohybují okolo 24 milionů Kč. Prácheňské muzeum v Písku bude moci rozšířit svou výstavní nabídku o expozici věnovanou významnému českému básníkovi,...

6.02.2006

Známá socioložka PhDr. Jiřina Šiklová se zúčastní přednášky „Evropská unie - Jednotná v rozmanitosti?" pořádané Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje ve čtvrtek 9.2. od 9:30. Přednáška je určena především učitelům občanské nauky na středních školách, kteří se budou moci také seznámit s nabídkou služeb evropského informačního střediska Europe Direct. Cílem je, aby si učitelé uvědomili důležitost evropských témat při výuce a zahájili se studenty diskusi o evropanství. Během semináře vystoupí vyučující Jihočeské univerzity PhDr. Salim Murad s kontroverzním tématem EU - Krize solidarity?. Na jeho téma naváže Jiřina Šiklová, která vyjádří svá nezávislá a...

2.02.2006

Návrhy časového plánu a programu prací pro zpracování plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Dyje jsou k dispozici veřejnosti k připomínkování. Jedná se o výsledek prvé etapy přípravných prací pro plánování v oblasti vod, jehož účelem bude vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy, především ochranu vod jako složky životního prostředí, ochranu před povodněmi a trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.
Výsledné plány všech třech oblastí povodí, které by měla schválit zastupitelstva dotčených krajů do konce roku 2009, stanoví konkrétní cíle a nutná opatření na základě zjištěného stavu povrchových...

1.02.2006

Pro kompromisní návrh Jihočeského kraje na využití části vojenského prostoru Boletice veřejností bude Armáda ČR hledat technické řešení. Vyplynulo to z dnešního jednání jihočeského hejtmana Jana Zahradníka s náčelníkem generálního štábu Armády ČR Pavlem Štefkou.
„Představil jsem panu generálovi alternativní návrh na zpřístupnění části vojenského území v oblasti přiléhají obci Horní Planá pro středisko zimních sportů tak, jak mě pověřilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém posledním zasedání. Vytipováním zdejšího vrcholu Špičák pro posílení turistického ruchu v této části Šumavy kraj reagoval na námitky armády a zároveň vyšel vstříc orgánům ochrany přírody, které...

1.02.2006

Starostové jihočeských obcí nejsou osamoceni ve svých snahách získat finanční prostředky na obnovu místních komunikací. Jihočeský kraj totiž využil možnosti Společného regionálního operačního programu a připravil pro obce grantové schéma, zaměřené na rekonstrukce a modernizace místních komunikací. Zajistil tak obcím možnost ucházet se o finanční podporu z Evropského fondu regionálního rozvoje v celkové výši 27,2 milionů korun. Obdobný postup zvolily pouze další dva kraje, ostatní využívají finanční prostředky z fondů Evropské unie pouze na opravy vlastních komunikací II. a III. třídy.
Se zájmem 16 obcí se setkala první výzva Jihočeského kraje k předložení žádostí o grant na...

31.01.2006

Jihočeský kraj už má k dispozici multifunkční zařízení pro děti do 3 let, o které rodiče nemohou a nebo nechtějí pečovat. Jedná se o Dětské centrum Jihočeského kraje, které bylo v pondělí otevřeno ve Strakonicích za účasti jihočeského hejtmana Jana Zahradníka a jeho náměstka Vladimíra Pavelky. Slavnosti se zúčastnili i poslanec Miroslav Kalousek a senátor Josef Kalbáč.
„Na území Jihočeského kraje není kojenecký ústav, a tak novorozenci, kteří se ocitli bez rodičovské péče, museli být umísťováni do zařízení v jiných krajích. Už od roku 2002 se Jihočeský kraj snažil hledat náhradní řešení, pro které se nakonec naskytl prostor v uvolněném pavilonu strakonické nemocnice....

30.01.2006


Kolekci třinácti medailí, kterou na II. zimní olympiádě dětí, jež se konala od 21. do 26. ledna v Královehradeckém kraji, získala výprava Jihočeského kraje, budou moci představit jejich držitelé členům Rady Jihočeského kraje. Stane se tak při slavnostním přijetí medailistů v úterý 21. února od 10.30 hodin v sále zastupitelstva, kdy představitelé kraje mladým sportovcům poděkují za vzornou reprezentaci.
Medailová umístění Jihočechů:
Zlato - v kategorii starších žáků v rychlobruslení na dráze 333 m Petr Bidař, družstvo hokejistů (J. Babka, L. Boška, R. heřman, M. Hnízdil, R. Horák, M. Jáchym, B. Jank, Z. Javůrek, D. Krásný, J. Makovský, J. Marek, J. Předota, R....

« Předchozí        Aktuální stránka: 522/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku