Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

6.09.2006


S výzvou na pozastavení reorganizace Národního parku Šumava, ke které má dojít k 1. říjnu letošního roku, se na ředitele NPŠ Aloise Pavlíčka obrátil jihočeský hejtman Jan Zahradník. O tomto kroku jednal hejtman s vedením parku v pondělí na krajském úřadu.
„Výsledkem tohoto jednání bylo z mé strany zopakování výzvy k pozastavení realizace té reorganizace," říká hejtman. Vedení parku chce do konce měsíce září zrušit polovinu lesních správ a tím i 150 pracovních míst. Zároveň ale chce vytvořit asi 130 míst nových. „Podle mého názoru se tímto krokem rozkolísá situace velkého množství lidí na Šumavě. Lidé budou v nejistotě, zda novou práci získají....

6.09.2006


Pamětní stříbrnou medaili Jihočeského kraje jako poděkování za dobrou vzájemnou spolupráci předal při úterním setkání hejtmanů a starostů jihočeský hejtman Jan Zahradník velvyslanci Spojených států amerických v ČR Williamu J. Cabanissovi. Stalo se tak u příležitostí končící téměř tříleté mise velvyslance v naší zemi.
Když v červnu 2004 zavítal W. Cabaniss do Jihočeského kraje, představil se kromě jiného jako vyznavač rybolovu a myslivosti a zajímal se o oblast Šumavy a i další přírodní části regionu. „Už tehdy a pak při každém našem setkání pan velvyslanec poukazoval na to, že náš kraj má velký potenciál v oblasti turistiky a ocenil, že máme řadu projektů,...

31.08.2006

Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 6.9. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:

1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 878/2006)
2. Informace o možnosti spolupráce se Srbskem a podílení se na jeho obnově (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 839/2006)
3. Prodej rodinných domů ve Vyšším Brodě a Horní Plané a provozního objektu ve Vyšším Brodě ve správě SÚS JčK (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 884/2006), dodatečně
4. Záměr majetkoprávního vypořádání s obcemi (Ing. arch....

30.08.2006

Přehled turistických produktů, které jsou k dispozici návštěvníkům jižních Čech a nebo se právě chystají, zpracovává Jihočeská centrála cestovního ruchu. Jedná se o část projektu spolufinancovaného z Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Evropské unie.
„Turistickými produkty se rozumí především komplexní balíčky služeb, které lze nabízet prostřednictvím cestovních kanceláří a agentur. Nejedná se tedy o samostatné možnosti ubytování nebo stravování, ale zejména o tématicky zaměřené pobyty s konkrétním programem. Vzniklá elektronická databáze se bude průběžně aktualizovat, navíc počítáme i s vydáním tištěného katalogu, jenž by měl sloužit jak cestovním...

30.08.2006

Jihočeský kraj ve spolupráci s partnerem projektu KP projekt, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na VELETRH EVROPSKÝCH PROJEKTŮ, který se koná 4.10.2006 na Výstavišti České Budějovice, pavilon Z. Veletrh je určen potenciálním žadatelům o podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie (institucím z oblasti veřejné správy, podnikatelského sektoru, neziskovým organizacím a široké veřejnosti).

Veletrh bude mít 3 obsahové bloky:

  • Dopolední blok se bude skládat ze 2 souběžných vzdělávacích modulů: Modul A Realizace projektů a jejich vyhodnocení - zkušenosti z praxe (cílem je seznámit účastníky s povinnostmi spojenými s realizací projektů a uvedení konkrétních příkladů z...
29.08.2006


Ke škodám ve výši 94 milionů korun, které způsobily na jihu Čech letošní jarní povodně na obecním majetku, přibyly během přívalových dešťů další škody za 84 milionů korun. Přestože vláda slíbila finanční pomoc, stále není jasné ani to, jak mají obce o ni žádat.
„Už po jarních povodních posílaly obce své žádosti podle nové metodiky programu obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní a nebo jinou pohromou přímo na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a kraj je jen evidoval. Jak tomu bude v případě škod způsobených přívalovými dešti stále nevíme, protože dosud ani není státní program vyhlášen. Údajně by se tak mělo stát někdy v září a tak teprve poté...

29.08.2006

Ve dnech 2. - 10. září 2006 se v Jihočeském kraji uskuteční druhé celoevropské setkání turistů „EURORANDO 2006". První taková akce se uskutečnila před 5 lety ve Štrasburku pod názvem EURORANDO 2001 a měla obrovský úspěch. Tehdy toto setkání symbolizovalo sjednocující se Evropu. Druhé setkání má symbolizovat velké rozšíření Evropské unie v roce 2004. Česko a Klub českých turistů tak dostali příležitost pozvat turisty z členských organizací Evropské asociace turistických klubů do krásné přírody a historických sídel jihočeského kraje.

V rámci turistického programu akce Eurorando 2006 připravil KČT pro každý den 30 turistických pochodů, rozložených do nejkrásnějších...

28.08.2006

Smlouvy o výpůjčce a darování movitých věcí, budoucí darovací smlouvě a nájmu nebytových prostor podepsali dnes jihočeský hejtman Jan Zahradník a Miroslav Krejča, rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Tímto krokem byly vytvořeny předpoklady materiálního zajištění činnosti nové veřejné vysoké školy.
„Jedná se o velmi významný mezník v dlouhodobém vývoji vzniku této vysoké školy," uvedl po podpisu hejtman Jan Zahradník.
Záměr o tom, že Jihočeský kraj podpoří vznik nové veřejné vysoké školy v Českých Budějovicích pronájmem a posléze darováním nemovitého majetku, který by vysoké škole zajistil prostory pro výuku v objektu, který v...

23.08.2006

Některá jihočeská města a obce budou moci opravit, popřípadě i zřídit své autobusové zastávky s finančním přispěním Jihočeského kraje. Umožní jim to grantový program, na který kraj vyčlenil 926 500 Kč. „Smyslem grantu bylo přispět k modernizaci a zkvalitnění regionální infrastruktury a to i v souvislosti se zvýšením kultury cestování jak místních občanů, tak i turistů. Obdrželi jsme však pouze 11 žádostí o dotaci, které rada kraje dnes doporučila zastupitelstvu ke schválení, takže se nepodaří celkovou částku grantu vyčerpat," řekl první náměstek jihočeského hejtmana Robin Schinko. Pravidla grantu povolovala maximální dotaci ve výši 70 tisíc korun na jednu akci s tím,...

« Předchozí        Aktuální stránka: 524/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku