Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

20.01.2006

S konceptem Územního plánu velkého územního celku Jihočeského kraje, jehož pořizovatelem je krajský úřad, se už může seznámit široká veřejnost. Odborný výklad nabídne sled veřejných projednání, která se postupně uskuteční ve všech sedmi bývalých okresních městek kraje.
Jako první přijdou na řadu 22. února České Budějovice, kde bude v sídle krajského úřadu veřejně projednána i dokumentace Posouzení vlivu koncepce na životní prostředí. V následujících dvou dnech se veřejnost bude moci dozvědět bližší informace o konceptu územního plánu kraje v Táboře a v Písku, 27. února v Českém Krumlově a další den v Jindřichově Hradci. Druhý a třetí březnový den je vyhrazen pro Prachatice...

19.01.2006


Celkem 62členná výprava bude od soboty 21. až do čtvrtka 26. ledna reprezentovat Jihočeský kraj na II. zimní olympiádě dětí a mládeže, která se uskuteční v Královéhradeckém kraji. Při slavnostním zahájení výpravu za vlajkou kraje přivede účastník „velkých" ZOH Vladimír Caldr.
Na základě jednání odboru školství, mládeže a tělovýchovy s představiteli těch sportovních svazů Jihočeského kraje, jejichž sporty a disciplíny jsou v programu her, se jihočeská výprava bude o medailová umístění ucházet v ledním hokeji, krasobruslení, rychlobruslení, klasickém lyžování, alpském lyžování a snowboardu. Naopak se nezúčastní soutěží v biatlonu, skocích na lyžích a severské...

19.01.2006

Jihočeský hejtman Jan Zahradník pověřil krajský úřad, aby prověřil, zda nedávné umístění čtyřtunového balvanu v Letech u Písku, kde se nacházel za druhé světové války internační tábor pro Romy, nebylo v rozporu se stavebním zákonem. Hejtman dnes zároveň nabídl svou osobní pomoc Rostislavu Janderovi, starostovi jihočeské obce Lety, pokud by ji potřeboval při řešení nastalé situace, která směřuje k znevážení pietního místa v Letech. „Zatím vše nasvědčuje tomu, že řešení je plně v kompetenci obce, na jejíž pozemek nechala Národní strana kámen osadit, a policie, jejíž povinností je zabránit možným konfliktům při chystaném odhalení kamene. Osobně se však nemohu smířit s tím,...

18.01.2006

Jihočeská centrála cestovního ruchu pořádá dne 26. ledna 2006 seminář na téma „Mediální podpora domácího cestovního ruchu v České republice". Cílem semináře, který se bude konat na Krajském úřadu Jihočeského kraje v sále zastupitelstva od 11:00 do 13:30 hodin je představení stejnojmenného projektu, financovaného z prostředků Evropské unie, jehož nositelem je agentura CzechTourism a jehož obsahem je podpora reklamy v celostátním tisku, v rozhlase, na internetu a propagační akce ve velkých městech. Cílem reklamy je pak ukázat zdejším občanům příležitosti k dovolené a k relaxaci v České republice. Účast na semináři je potřeba potvrdit na e-mailovou adresu ...

18.01.2006


Tři učitelé, Marian Jungwirt (ZŠ Mistra J. Husa Husinec), Marcela Fenclová (ZŠ J. Hradec V) a Hana Rambousová (Gymnázium Písek) budou první týden v březnu reprezentovat Jihočeský kraj a zároveň usilovat o postup do finále 13. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky „Zlatý Ámos", které se bude konat v Praze 24. března. Rozhodlo o tom dnešní regionální kolo, které s Klubem Domino a Dětskou tiskovou agenturou spolupořádal i odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu. Regionálního kola, jež se v historii ankety konalo stejně jako v ostatních krajích vůbec poprvé, se zúčastnilo celkem šest učitelů a o jejich obhajobu se postarali zástupci...

17.01.2006

II. pracovní setkání provozovatelů jihočeských stanic turistiky na koni a garantů jihočeských jezdeckých stezek se koná ve středu 18.ledna 2006 od 16,30 hodin v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, Č. Budějovice, U Zimního stadionu 2 v zasedacím sále zastupitelstva.
Program:

  • Vystoupení zástupce Jihočeského kraje a hostů z ČR I ze zahraničí
  • Projednání kodexu chování na stezkách
  • Vystoupení zástupce KČT
  • Občerstvení
  • Výměna praktických zkušeností z práce na stezkách
  • Film

V rámci setkání proběhne soutěž o nejhezčí "koňskou" pohlednici. Další podrobnosti včetně pokynů pro účastníky...

17.01.2006

Jednání se uskuteční od 10:00 hodin v jednacím sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání je přístupné veřejnosti.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 5/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 6/2006)
3. Prezentace doporučení dalšího postupu ve věci využití VVP Boletice (RNDr. Zahradník, č.t. 9/2006)
4. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (RNDr. Zahradník, č.t. 10/2006)
5. Informace o jednání RRSJ NUTS II Jihozápad a schválení financování projektů...

17.01.2006


Dne 16.1.2006 byla Jihočeským krajem vyhlášena 2.výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání). Toto grantové schéma přispívá k vytvoření a využití fungujícího systému dalšího profesního vzdělávání, odpovídajícího potřebám znalostní společnosti. Výzva je vyhlašována na 2 ze 3 programů podpory GS, které vycházejí ze specifických cílů tohoto opatření, uvedených jako třetí, čtvrtý a pátý specifický cíl v Dodatku OP RLZ. Žádosti je možné podávat od 16.1.2006 do 10.3.2006 do 12,00. Oprávněnými...

16.01.2006

Jihočeský hejtman Jan Zahradník se obrátil na vládu, aby se urychleně ujala řešení závažné situace, která nastala v Českém Krumlově po nedávném uvolnění několika skalních bloků a jejich pádu na zdejší silnici.I. třídy. Učinil tak prostřednictvím dopisu, který předal do rukou premiéra Jiřího Paroubka na jeho pátečním jednání s hejtmany krajů. Hrozící nebezpečí pádu kamenů ze skalní stěny na vozovku se 13. ledna stalo důvodem pro uzavření pravé poloviny silnice I/39 v Českém Krumlově, a to pro veškerou dopravu až do odvolání.
„Dosavadní jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, v jehož správě je tato státní komunikace, zatím nevedla ke kýženému cíli. Považuji proto za...

« Předchozí        Aktuální stránka: 524/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku