Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

10.02.2006

Jihočeský hejtman Jan Zahradník požádal v dnešních odpoledních hodinách armádu o mimořádnou pomoc při odstraňování sněhu, který odřízl některé šumavské obce od světa. Učinil tak v rámci krizového řízení poté, co se na kraj obrátily s žádostí o pomoc starostky obcí Stožec, Přední Výtoň a Borová Lada.
„Další příval sněhu zejména ve vyšších polohách Šumavy se stal pro některé obce už nezvladatelný. Místní komunikace byly zcela neprůjezdné a v případě nutnosti rychlého zásahu zdravotní služby by místní občané mohli být ohroženi na zdraví i na životě. Okamžitě jsme pověřili Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, aby obcím pomohla s odklízením sněhu. Vzhledem k tomu, že...

9.02.2006

Právnické i fyzické osoby se mohou již od zítřejšího dne ucházet o příspěvky z rozpočtu Jihočeského kraje na projekty v oblasti kultury a na postupové soutěže. Celkem 1,3 miliony korun je vyčleněno na neinvestiční dotace pro oblast živé kultury, hudby, tance, publikační činnosti, divadla, folklóru, filmu a fotografie i na řemeslné a výtvarné dílny. Dalších 500 tisíc korun bude rozděleno na přípravu postupových přehlídek a kulturních soutěží mládeže i dospělých. Žádosti o příspěvky ve vyhlášených tematických skupinách lze podávat do 15. března 2006, o výběru uchazečů a výši příspěvků bude rozhodovat Rada Jihočeského kraje 11. 4. a Zastupitelstvo 24. dubna.
Podmínky pro...

8.02.2006

Krajský úřad Jihočeského kraje, jako pořizovatel územních plánů velkých územních celků na území Jihočeského kraje, podle §14 stavebního zákona, oznamuje tímto sdělením místo a dobu konání veřejného projednání dokumentace Posouzení vlivu koncepce na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Toto veřejné projednání se týká konceptu územního plánu velkého územního celku Jihočeského kraje, bude bezprostředně navazovat na jeho veřejné projednání a bude spojeno s odborným výkladem.
Veřejné projednání obou těchto dokumentů se uskuteční 22. února 2006 v sále zastupitelstva v budově...

8.02.2006


Slavnostním uvedením nové kopule hvězdárny na Kleti do plného provozu byly dnes završeny rekonstrukční práce v Hvězdárně a planetáriu České Budějovice s pobočkou na Kleti, na které Jihočeský kraj uvolnil téměř 4,5 milionu korun. Kromě náročné výměny kopule a nezbytných stavebních oprav došlo i na novou klimatizaci za více než milion korun v objektu českobudějovického planetária.
Původní kopule hvězdárny byla na nejvyšším vrcholu Blanského lesa postavena v 50. letech minulého století. Její technický stav však už začal ohrožovat unikátní přístroje, umístěné pod její klenbou, takže bylo nutné přistoupit k výměně. Novou kopuli o vnějším průměru 8 metrů zkonstruovala a...

8.02.2006


Pro prvního jihočeského občánka roku 2006, kterým se stal Michal Kozlík z Písku, má hejtman Jan Zahradník připravený dárek. Šestka na konci letošního letopočtu rozhodla o tom, že tentokrát Jihočeský kraj věnuje mladé rodině finanční dar v hodnotě 6 000 korun a k tomu pozornost nejen pro novorozence, ale i pro matku a otce. „Také letos jsem neporušil zásadu, podpořenou zkušeností otce i dědečka, že k novorozencům by se v prvních dnech života neměli přibližovat cizí lidé. Nešel jsem proto za prvním občánkem Jihočeského kraje hned po jeho narození, ale dal jsem rodině čas na určení vhodného termínu pro uspořádání uvítání jejich potomka v důstojném prostředí", řekl...

7.02.2006


Hejtman Jan Zahradník se 6. února v Bruselu sešel s vice-presidentem Evropské komise Jacquesem Barrotem. Jejich setkání bylo věnováno významným jihočeským projektům v oblasti dopravy. Hejtman kromě projektu Eurokoridor sever-jih a souvislostí budování mezinárodního dálničního a železničního spojení na trase Praha - České Budějovice - Linz zmínil i Letiště České Budějovice a regionální projekty, jako jsou Dokončení vltavské vodní cesty či koncept regionální železniční dopravy Šumavské elektrické dráhy. V závěru schůzky pan vice-president Barrot přislíbil, že se pokusí do svého pracovního programu na druhé pololetí roku 2006 přidat i návštěvu České republiky, a to včetně...

6.02.2006

tisková konference o výsledcích jednání je ve středu 8.2. od 8:00 hod. v Presscentru KÚ JK, budova U Zimního stadionu 1952/2, (vedle jednacího sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje).

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník)
2. Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu, zpráva o činnosti v roce 2005, návrh činnosti na rok 2006 (RNDr. Zahradník)
3. Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (RNDr. Zahradník)
4. Zpráva o činnosti oddělení informací a styku s veřejností KHEJ v oblasti marketingové komunikace v roce 2005...

6.02.2006

Nová kopule hvězdárny na Kleti bude v příštím týdnu slavnostně uvedena do plného provozu. Završí se tak sled rekonstrukčních prací v Hvězdárně a planetáriu České Budějovice s pobočkou na Kleti, na které Jihočeský kraj uvolnil téměř 4,5 milionu korun. Kromě náročné výměny kopule a nezbytných stavebních oprav, došlo i na novou klimatizaci za více než 1 milion korun v objektu českobudějovického planetária.
Původní kopule hvězdárny byla na nejvyšším vrcholu Blanského lesa postavená v 50. letech minulého století. Její technický stav však už začal ohrožovat unikátní přístroje, umístěné pod její klenbou, takže bylo nutné přistoupit k výměně. Novou kopuli o vnějším průměru 8 metrů...

6.02.2006

Kulturní instituce, které zřizuje Jihočeský kraj, budou moci v dohledné době ještě lépe naplňovat své poslání spojené s poskytováním veřejných služeb. Umožní jim to stávající i chystané opravy objektů a jejich zázemí, pro které kraj vyčlenil jen v letošním roce celkem 30 milionů korun.
Moderní prostory, odpovídající požadavkům současné doby, získá letos Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích po dokončení rekonstrukce tzv. Schneiderovy vily, která bude sloužit pro uskladnění cenného depozitáře. Celkové náklady na stavbu se pohybují okolo 24 milionů Kč. Prácheňské muzeum v Písku bude moci rozšířit svou výstavní nabídku o expozici věnovanou významnému českému básníkovi,...

« Předchozí        Aktuální stránka: 525/535        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku