Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

29.08.2006


Ke škodám ve výši 94 milionů korun, které způsobily na jihu Čech letošní jarní povodně na obecním majetku, přibyly během přívalových dešťů další škody za 84 milionů korun. Přestože vláda slíbila finanční pomoc, stále není jasné ani to, jak mají obce o ni žádat.
„Už po jarních povodních posílaly obce své žádosti podle nové metodiky programu obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní a nebo jinou pohromou přímo na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a kraj je jen evidoval. Jak tomu bude v případě škod způsobených přívalovými dešti stále nevíme, protože dosud ani není státní program vyhlášen. Údajně by se tak mělo stát někdy v září a tak teprve poté...

29.08.2006

Ve dnech 2. - 10. září 2006 se v Jihočeském kraji uskuteční druhé celoevropské setkání turistů „EURORANDO 2006". První taková akce se uskutečnila před 5 lety ve Štrasburku pod názvem EURORANDO 2001 a měla obrovský úspěch. Tehdy toto setkání symbolizovalo sjednocující se Evropu. Druhé setkání má symbolizovat velké rozšíření Evropské unie v roce 2004. Česko a Klub českých turistů tak dostali příležitost pozvat turisty z členských organizací Evropské asociace turistických klubů do krásné přírody a historických sídel jihočeského kraje.

V rámci turistického programu akce Eurorando 2006 připravil KČT pro každý den 30 turistických pochodů, rozložených do nejkrásnějších...

28.08.2006

Smlouvy o výpůjčce a darování movitých věcí, budoucí darovací smlouvě a nájmu nebytových prostor podepsali dnes jihočeský hejtman Jan Zahradník a Miroslav Krejča, rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Tímto krokem byly vytvořeny předpoklady materiálního zajištění činnosti nové veřejné vysoké školy.
„Jedná se o velmi významný mezník v dlouhodobém vývoji vzniku této vysoké školy," uvedl po podpisu hejtman Jan Zahradník.
Záměr o tom, že Jihočeský kraj podpoří vznik nové veřejné vysoké školy v Českých Budějovicích pronájmem a posléze darováním nemovitého majetku, který by vysoké škole zajistil prostory pro výuku v objektu, který v...

23.08.2006

Některá jihočeská města a obce budou moci opravit, popřípadě i zřídit své autobusové zastávky s finančním přispěním Jihočeského kraje. Umožní jim to grantový program, na který kraj vyčlenil 926 500 Kč. „Smyslem grantu bylo přispět k modernizaci a zkvalitnění regionální infrastruktury a to i v souvislosti se zvýšením kultury cestování jak místních občanů, tak i turistů. Obdrželi jsme však pouze 11 žádostí o dotaci, které rada kraje dnes doporučila zastupitelstvu ke schválení, takže se nepodaří celkovou částku grantu vyčerpat," řekl první náměstek jihočeského hejtmana Robin Schinko. Pravidla grantu povolovala maximální dotaci ve výši 70 tisíc korun na jednu akci s tím,...

23.08.2006

Omlazení včelařské základny a zvýšení počtu včelstev v jihočeském regionu má za cíl grantový program, který vyhlásila Rada Jihočeského kraje na svém dnešním zasedání.
„Vzhledem k tomu, že nákup nového včelstva se musí realizovat v průběhu května a června, začínající včelaři bude moci využít grant na nákup základního vybavení, avšak s podmínkou, že nová včelstva si pořídí do konce prvního pololetí příštího roku. U evidovaných včelařů by měl sloužit na nákup zazimovaných včelstev od těch, kteří hodlají počet svých včelstev snížit a nebo chov včel zcela ukončit," řekl krajský radní Jiří Netík. Zároveň zdůraznil, že krajský grant, na který je celkem vyčleněno téměř...

23.08.2006


Dohodu o spolupráci Sdružení automobilového průmyslu ČR s Jihočeským krajem v oblasti přípravy mladé generace na její zaměstnanost v průmyslu podepsali dnes jihočeský hejtman Jan Zahradník a prezident Sdružení AP Vratislav Kulhánek. Jihočeský kraj je v tomto směru prvním regionem v ČR, kde byla dohoda podepsána, v nejbližších dnech má následovat dalších pět krajů.
Předmětem této spolupráce je vznik systému celoživotního učení pedagogů středních a vyšších odborných škol Jihočeského kraje s podporou významných regionálních zaměstnavatelů z oblasti průmyslu, včetně sektoru výrobců automobilové techniky. Systém je založen na realizaci projektu IQ Auto, jehož základním...

22.08.2006

Třídění odpadů a jejich recyklace jako základní priorita nakládání s opady je zakotveno v zákoně o odpadech a je i základním principem ve schváleném Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje. Pro praktickou podporu rozvoje třídění odpadů v obcích se Jihočeský kraj již druhý rok organizačně a finančně podílí ve spolupráci se společností EKO-KOM na pilotním projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jejich obalové složky na území Jihočeského kraje". Projekt zahrnuje informační kampaň, která byla zahájena v roce 2005 a navazovala na celostátní kampaň. Kampaň využívá všech dostupných mediálních prostředků s cílem oslovit...

22.08.2006

Pět nominovaných míst na Cenu hejtmana Jihočeského kraje v rámci letošního krajského kola soutěže Vesnice roku si v pátek prohlédl Jan Zahradník spolu se členy odborné komise. Zatímco je již známo, že jihočeskou vesnicí roku 2006 se stane obec Jílovice na Českobudějovicku, stále není rozhodnuto, kdo obdrží cenu hejtmana.
„ Stávající kategorie soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova se speciálně nezaměřují na péči obcí i jednotlivých subjektů o naše kulturní dědictví. Právě jihočeský venkov je přitom nesmírně bohatý na historicky cenné objekty a proto jsem se rozhodl udělovat cenu za úspěšný podnikatelský záměr v památkově hodnotných objektech a cenu za...

22.08.2006


Zastupitelé českých měst se zapojují do projektu přesídlování krajanů z Kazachstánu. Předběžný příslib obcí a měst je třeba konkretizovat. Radnice některých jihočeských měst zatím přemýšlejí nad zapojením se do projektu. Na setkání pracovníků odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra se zástupci místních samospráv a krajských úřadů se projednávaly aktuální otázky spojené s přesídlením skupiny českých krajanů a jejich rodinných příslušníků z Kazachstánu do České republiky v tomto roce. Více informací najdete pod záložkou Národnostní menšiny, azylanti, repatrianti,...

« Předchozí        Aktuální stránka: 525/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku