Text na řeč

BESIP a Jihočeský kraj podporují dopravní výchovu v okresech

Jihočeský kraj od roku 2019 podporuje, prostřednictvím domů dětí a mládeže, výuku dopravní výchovy. Dům dětí a mládeže Prachatice ze svého rozpočtu přispívá na dopravní výchovu v několika oblastech. Přímo na DDM probíhá dopravní výchova pro 4. ročníky základních škol, kterou finančně podporuje BESIP. Výuka probíhá podle tematického plánu BESIP ve dvou částech – teoretické a praktické na dopravním hřišti. Na závěr děti, po absolvování znalostního testu, obdrží průkazy cyklisty. Po domluvě s krajským koordinátorem BESIP byla v loňském roce tato výuka mimořádně umožněna i žákům 5. tříd (s ohledem na epidemiologická vládní opatření). Této možnosti využili žáci ZŠ Národní a ZŠ Volary.

Další oblastí podpory je výuka dopravní výchovy pro MŠ a 1. - 3. ročníky ZŠ, kterou zabezpečují všechna pracoviště DDM Prachatice, tj. Prachatice, Vimperk, Volary a Netolice. Výuka probíhá buď v prostorách DDM, nebo přímo ve školách. Pro tyto účely je zdarma půjčováno mobilní dopravní hřiště, které bylo z prostředků Jihočeského kraje zakoupeno. 

Dům dětí a mládeže navázal spolupráci s několika základními školami bývalého prachatického okresu a výuku dopravní výchovy na těchto školách podporuje nejen finančně, ale i materiálně poskytováním učebních pomůcek, pracovních listů a reflexních prvků. Jedná se o ZŠ z oblasti Prachaticka (ZŠ Národní, ZŠ Lhenice, ZŠ Volary a ZŠ Husinec) i Vimperska (ZŠ Šumavské Hoštice, ZŠ Smetanova Vimperk a ZŠ Vacov). 

I prachatické dopravní hřiště, které DDM spravuje, je velmi oblíbené a díky podpoře BESIP a Jihočeského kraje velice dobře vybavené. Žáci si zde mohou zdarma zapůjčit kola, koloběžky i přilby. Aby bylo dopravní hřiště více přístupné veřejnosti, je v jarních měsících, ve dnech úterý, středa a čtvrtek, vždy v odpoledních hodinách, přítomna na hřišti dohledová služba, která pustí semafory a zájemcům vytipovaná kola či koloběžky zapůjčí. V roce 2020 nebylo možné, z důvodu epidemiologických opatření, vybavení půjčovat, ale dohledová služba byla přítomna a pouštěla zájemcům semafor. I přes tato opatření navštívili dopravní hřiště (v uvedených dnech) téměř čtyři stovky zájemců. 

Z dalších aktivit, které spadají do podpory dopravní výchovy, lze jmenovat např. příměstský tábor s dopravní tématikou, který se uskutečnil v srpnu v prostorách DDM a navštívil ho krajský koordinátor BESIP p. Václav Kovář, nebo spolupráci s českobudějovickou agenturou M-TES, která využívá nabídky dopravního hřiště v Prachaticích a již druhým rokem přijíždí s dětmi o hlavních prázdninách v rámci svých příměstských táborů.

I přesto, že loňský rok byl silně poznamenán opatřeními platnými v souvislosti s pandemií COVID 19, podařilo se mnohé v oblasti dopravní výchovy zorganizovat a uskutečnit. Kromě již zmíněných prázdninových aktivit proběhla v měsíci lednu dopravní výchova pro MŠ v Netolicích a v měsících září a říjnu dopravní výchova pro celkem 7 tříd ZŠ. 

Autor: Bc. Renata Jandová, garant za dopravní výchovu, DDM Prachatice