Text na řeč

Blanský les - podhůří

Číslo
1
IČO
70819963

Blanský les - podhůří

Spisová značka:  OLVV-správ. 32930/2007/lusk
Pořadové číslo:  1/DSOČB/2003
Název:   Blanský les ? podhůří
IČO:   708 19 963
Sídlo:   Včelná 212, 373 82 Boršov nad Vltavou
Vznik:   14. 4. 2000
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

 1. obec Boršov nad Vltavou
 2. obec Branišov
 3. obec Břehov
 4. obec Čakov
 5. obec Dubné
 6. obec Habří
 7. obec Homole
 8. obec Hradce
 9. obec Jankov
 10. obec Kamenný Újezd
 11. obec Kvítkovice
 12. obec Lipí
 13. obec Planá
 14. obec Radošovice
 15. obec Strýčice
 16. obec Včelná
 17. obec Vrábče
 18. obec Záboří
 19. obec Závraty
 20. obec Žabovřesky


Předmět: 

Předmětem činnosti svazku je plnění úkolů v oblasti školství, sociální péče, kultury, požární ochrany, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, při zajišťování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, zásobování vodou, zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné dopravy, vytváření motivujícího prostřední pro rozvoj podnikání, zajištění financování společných i individuálních záměrů, propagační a ediční činnosti a spolupráce s dalšími subjekty.


Orgány svazku: 

shromáždění starostů
předseda svazku
místopředseda svazku
rada 
sekretář


Předseda svazku: 

Předseda je statutárním orgánem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění starostů a zastupuje svazek navenek jeho jménem. Podepisuje listiny svazku tak, že k názvu svazku nebo k otisku razítka se uvede jméno a funkce podepisujícího a jeho vlastnoruční podpis.


Předseda: 

František Ohrazda, Na Návsi 74, 370 01 Vrábče od 20. 11. 2014 dosud
Zdeněk Petr, Jiráskova 460, 373 82 Včelná  od r. 2006 do 20. 11. 2014

 

www.mujkraj.cz

 

Příloha - sbírka listin

 Stanovy ze dne 2. 4. 2001

 Dodatek č. 1. k zakl. smlouvě zájmového sdružení obcí Blanský les ? podhůří ze dne 24. 3. 2001

 Zakladatelská smlouva zájmového sdružení obcí Blanský les ? podhůří ze dne 6. 4. 2000