Text na řeč

Blata

Číslo
3
IČO
70516090

Blata


Spisová značka:  OLVV-správ. 20341/2006/lusk
Pořadové číslo:  3/DSOČB/2003
Název:   Blata
IČO:   705 16 090
Sídlo:   Pištín 33, 373 46 Pištín
Vznik:   11. 1. 2000
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

 1. obec Čejkovice
 2. obec Dívčice
 3. obec Dříteň
 4. obec Hlavatce
 5. město Hluboká nad Vltavou
 6. obec Mydlovary
 7. obec Olešník
 8. obec Pištín
 9. obec Sedlec
 10. obec Zahájí
 11. město Zliv
 12. obec Nákří

Předmět: 

1.

a) všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
b) společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé
obyvatelnosti
c) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
d) koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
e) slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území
f) vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku obcí
g) zastupování členů svazku obcí při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, výkresové, technické a jiné agendy apod.)
h) zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
i) propagace svazku obcí a jeho zájmového území


2.  Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku obcí jako celku. Pro tyto akce a aktivity jmenuje shromáždění členů svazku obcí odpovědné osoby, vybaví je příslušným pověřením a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

Orgány svazku: 

shromáždění členů svazku obcí
předseda svazku obcí
I. místopředseda svazku obcí
II. místopředseda svazku obcí
finanční výbor
kontrolní výbor
manažer svazku obcí

Předseda svazku: 

Předseda je statutárním orgánem svazku obcí. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění členů svazku obcí a zastupuje svazek obcí navenek. Jedná jménem svazku obcí se třetími osobami a společně vždy s jedním místopředsedou podepisuje s tím související písemnosti a korespondenci za svazek obcí.  Podepisuje vždy s I. místopředsedou, příp. II. místopředsedou, smlouvy či dokumenty znamenající vznik závazků nebo pohledávek, dispozice s movitým, nemovitým a finančním majetkem.

Předseda:  

Předseda:                   Jaroslav Havel, Pištín 32                       od 13. 12. 2016             dosud
                                    Jaroslav Houba, Lékařova Lhota 1        od 14. 12. 2011 do 13. 12. 2016
                                    Jaroslav Havel, Pištín 32                       od r. 26. 9. 2007 do 14. 12. 2011

I. místopředseda:       Jaroslav Houba, Lékařova Lhota 1        od 13. 12. 2016             dosud
                                    Jaroslav Havel            od 14. 12. 2011 do 13. 12 2016
                                    Jaroslav Houba, Lékařova Lhota 1        od r. 26. 9. 2007 do 14. 12. 2011

II. místopředseda:      Jose Kudrle, Velice                               od 13. 12. 2016             dosud
                                    Jan Koudelka                                       od 14. 12. 2011 do 13. 12 2016
                                    Jana Píchová                                       od r. 26. 9. 2007 do 14. 12. 2011

www.svazekblata.cz


 

Příloha - sbírka listin:

Stanovy ze dne 26. 5. 2015

Stanovy ze dne 2. 5. 2006

Stanovy ze dne 30. 12. 1999

Zakladatelská smlouva ze dne 30. 12. 1999

Stanovy ze dne 19. 6. 2019