Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Blata

Blata

 • Název: Blata
 • Spisová značka: OLVV-správ. 20341/2006/lusk
 • Pořadové číslo: 3/DSOČB/2003
 • URL: https://www.svazekblata.cz
 • IČO: 70516090
 • Sídlo: Pištín 33, 37346 Pištín
 • Vznik: 11.01.2000
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Čejkovice
 • Dívčice
 • Dříteň
 • Hlavatce
 • Hluboká nad Vltavou
 • Mydlovary
 • Olešník
 • Pištín
 • Sedlec
 • Zahájí
 • Zliv
 • Nákří

Předmět:

1.

a) všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
b) společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé
obyvatelnosti
c) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
d) koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
e) slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území
f) vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku obcí
g) zastupování členů svazku obcí při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, výkresové, technické a jiné agendy apod.)
h) zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
i) propagace svazku obcí a jeho zájmového území


2.  Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku obcí jako celku. Pro tyto akce a aktivity jmenuje shromáždění členů svazku obcí odpovědné osoby, vybaví je příslušným pověřením a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.


Orgány svazku:
předseda svazku
manažer svazku
kontrolní výbor
finanční výbor
shromáždění členů
místopředsedové svazku


Vedení popis:

Předseda je statutárním orgánem svazku obcí. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění členů svazku obcí a zastupuje svazek obcí navenek. Jedná jménem svazku obcí se třetími osobami a společně vždy s jedním místopředsedou podepisuje s tím související písemnosti a korespondenci za svazek obcí.  Podepisuje vždy s I. místopředsedou, příp. II. místopředsedou, smlouvy či dokumenty znamenající vznik závazků nebo pohledávek, dispozice s movitým, nemovitým a finančním majetkem.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Havel Jaroslav 13.12.2016 Stále ve funkci Pištín 32
Aktuální 1. místopředseda Houba Jaroslav 13.12.2016 Stále ve funkci Lékařova Lhota 1
Aktuální 2. místopředseda Kudrle Josef 13.12.2016 Stále ve funkci Velice
Předseda Houba Jaroslav 14.12.2011 13.12.2016 Lékařova Lhota 1
Předseda Havel Jaroslav 26.09.2007 14.12.2011 Pištín 32
1. místopředseda Havel Jaroslav 14.12.2011 13.12.2016 Lékařova Lhota 1
1. místopředseda Houba Jaroslav 26.09.2007 14.12.2011 Lékařova Lhota 1
2. místopředseda Koudelka Jan 14.12.2011 13.12.2016
2. místopředseda Píchová Jana 26.09.2007 14.12.2011


Přílohy: