Text na řeč

Cena hejtmanky - Zlatá šupina byla odložena

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace rozhodla hejtmanka Ivana Stráská o tom, že Cena hejtmanky Zlatá šupina pro osobnosti, které se zvlášť významným způsobem zasloužily o dobré jméno Jihočeského kraje, bude odložena na příznivější dobu. Akce měla být původně uskutečněna formou on-line přenosu dne 22. října při příležitosti tradičních oslav vzniku samostatného Československa dne 28. října 1918.