Text na řeč

Cena kvality v sociální péči za rok 2019 míří i do Jihočeského kraje

Cenu kvality v sociální péči, soutěž o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice, pořádá již od roku 2004 redakce časopisu Péče o seniory ve spolupráci s Radou kvality ČR. Jedná se o významný projekt s celkově vysokým kreditem v rámci Národního programu podpory kvality v ČR. V letošním roce v ní uspěla i jedna z jihočeských sociálních služeb, a to Chráněné bydlení Naplno, které je součástí Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, zřizovaného Jihočeským krajem.

Chráněné bydlení Naplno obdrželo svou vítěznou Cenu kvality v kategorii poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením během slavnostního udílení cen v úterý 5. listopadu 2019 v prostorách Rytířského sálu Senátu Parlamentu ČR. Zástupci služby ji přebírali z rukou místopředsedy Senátu pana Milana Štěcha, senátorky paní Emílie Třískové, patronky ceny paní Gianny Conti a dalších významných hostů.

„Cena kvality je zásluhou všech zaměstnanců Chráněného bydlení Naplno a vizitkou jejich dlouhodobě vysoce profesionálního přístupu k práci s lidmi se zdravotním postižením", zdůraznil při předávání ředitel Centra sociálních služeb, Ing. Jiří Blížil.

Chráněné bydlení Naplno patří mezi služby, které mají jasnou vizi, stále na sobě pracují, hledají dobrou praxi a cesty ke zlepšení zejména asistence a vztahu ke klientům. Služba také dlouhodobě a opravdově usiluje o zrovnoprávnění společenského postavení lidí s postižením, o inkluzi v rámci občanských komunit, ve kterých klienti bydlí. Velký důraz klade na dobrou asistenci, přístup ke klientům i kvalitní výběr, podporu a vedení zaměstnanců.

Vedoucí oceněné služby Mgr. Aleš Adamec k tomu dodává: „Chceme po našich zaměstnancích, aby přistupovali ke své práci naplno, kvalitně, čestně a bez výmluv. Aby ji vnímali jako poslání, a snažili se být pro ostatní příkladem dobré praxe. Nejen kvůli nám, ale i kvůli veřejnosti, aby věděla, že i lidé s postižením mohou žít běžným životem, pokud dostanou potřebnou kvalitní asistenci.“


Mgr. Aleš Adamec, vedoucí Chráněného bydlení Naplno

 

Galerie