Věstník detail

Nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 3\3
Datum schválení: 02.12.2003
Platnost od: 16.12.2003
Účinnost od: 31.12.2003
Publikováno 16.12.2003 ve věstníku Jč. kraje částka 5 ročník 3