Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

NK stanovující úseky silnic na území JK, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 1\3
Datum schválení: 26.08.2003
Platnost od: 10.09.2003
Účinnost od: 25.09.2003
Publikováno 10.09.2003 ve věstníku Jč. kraje částka 3 ročník 3