Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 3\5
Datum schválení: 03.05.2005
Platnost od: 13.05.2005
Účinnost od: 28.05.2005
Publikováno 13.05.2005 ve věstníku Jč. kraje částka 1 ročník 5