Věstník detail

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/06 o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Jihočeského kraje
jiný dokument
Číslo: 1\6
Datum schválení: 30.03.2006
Platnost od: 30.03.2006
Účinnost od: 30.03.2006
Publikováno 30.03.2006 ve věstníku Jč. kraje částka 3 ročník 6

Dokumenty