Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 4\7
Datum schválení: 28.08.2007
Platnost od: 14.09.2007
Účinnost od: 29.09.2007
Publikováno 14.09.2007 ve věstníku Jč. kraje částka 5 ročník 7