Text na řeč

Daňová opatření související s COVID-19: neprodané pivo, tabákové nálepky a zelená nafta

7. 5. 2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, která byla přijata v souvislosti se vznikem a rozšířením výskytu koronaviru SARS CoV- 2 v ČR.

Novela nově umožní provozovateli daňového skladu vrátit pivo uvedené do volného daňového oběhu do režimu podmíněného osvobození od daně a získat tak vrácení již zaplacené daně. Kromě již platného, je v současné době koronaviru důvodem i to, že pivo nebylo komu prodávat. Žádost o přepracování či likvidaci podává vlastník daňového skladu celnímu úřadu.

O jeden měsíc je prodloužen doprodej či skladování současné platné tabákové nálepky s označením „V“. Pro obchodníky s tabákovými výrobky to znamená, že mohou prodávat nebo skladovat jednotkové balení cigaret s tabákovou nálepkou se sazbou daně označenou písmenem „V“ až do 30. června 2020. (Původní lhůta 31. 5. 2020)

Osoby žádající o vratku na tzv. zelenou naftu (označení pro pohonnou hmotu, která je využita pro rostlinnou a živočišnou prvovýrobu, lesy a rybníky), které neuplatnily nárok za poslední čtvrtletí roku 2019 (osoby prokazující spotřebu evidencí skutečné spotřeby) nebo za celý rok 2019 (osoby prokazující spotřebu evidencí využití půdy nebo evidencí hospodářských zvířat) do 31. března 2020, mají novou lhůtu, kdy tento nárok mohly nebo mohou uplatnit, a to kdykoliv od 1. dubna 2020 do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti novely, tedy prakticky od 7. 5. 2020 do 12. 5. 2020 23:59!
 

Štítky