Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dětské centrum už dostalo vánoční dárek

Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. dostalo nový automobil Dacie Lodgy. Zajistila jim ho reklamní agentura Kompakt spol. s.r.o. Poděbrady, která projekt Sociální automobil založila v roce 1993. Oslovuje firmy a společnosti po celém území ČR a s jejich pomocí pořizuje automobily pro vybrané ústavy a zařízení, které pečují o mentálně či tělesně postižené nebo přestárlé klienty.

Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. sídlí v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. Je to pobytové zařízení pro děti, jehož hlavní náplní je komplexní péče o děti předškolního i školního věku, ale zejména o kojence a batolata, včetně zdravotní péče, rehabilitace, psychologické péče, výchovné péče a sociálního poradenství. Zařízení poskytuje sociální rehabilitace matkám nebo rodinným příslušníkům a další služby v rámci pomoci upevnění vztahu ohrožených rodin. „Nové auto nám usnadní život a chod centra. Využijeme ho při rozvážení dětí do školek a škol, na cesty k lékaři a při dalším běžném provozu centra,“ poděkoval dárcům ředitel centra Martin Karas.

Na automobil pro Dětské centrum se skládaly firmy ze Strakonicka. Všem firmám i městu Strakonice za jejich podporu děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich činnosti. „Jsme toho názoru, že každá společnost, která zdomácněla na našem trhu a s úspěchem provozuje svou činnost, by měla alespoň malou částí někomu pomoci,“ uvedl jednatel společnosti Kompakt Miroslav Káninský. Od roku 1997, kdy firma projekt Sociální automobil spustila, jich tímto způsobem pomohla zajistit 930 pro nejrůznější zařízení v celé republice.