Text na řeč

Distribuce respirátorů do škol a školských zařízení

Během dnešního odpoledne obdrží Jihočeský kraj dodávku 179.360 ks respirátorů FFP2 určených dle usnesení vlády ze dne 5.10.2020 pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 584 škol a školských zařízení v kraji. V distribučním skladu kraje budou během dnešního odpoledne podle distribučního seznamu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připraveny balíčky pro jednotlivé školy. Zítra ráno bude zahájen rozvoz na obce s rozšířenou působností, které zajistí předání školám a školským zařízením ve svém správním obvodu. Výjimkou jsou školy a školská zařízení, která jsou zřizovaná krajem a nacházejí se v okrese České Budějovice. Těm zajistí předání krajský úřad. K převzetí respirátorů musí mít zástupce školy občanský průkaz. Přidělení respirátorů v rámci školy a školského zařízení je v kompetenci ředitele dané školy či školského zařízení.
 


Stručné informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke způsobu výpočtu počtu respirátorů

Každé škole a školskému zařízení, které bylo k 30. 9. 2020 zapsáno ve školském rejstříku a není mimo provoz, posíláme takové množství respirátorů, které odpovídá poslednímu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy známému stavu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců přepočteného, který byl školou/ŠZ vykázán k 30. 6. 2020 na výkaze P1-04 (počet 10ks/osoba). Je zřejmé, že aktuální průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený, stejně jako počet fyzických osob, může být v dané škole/ŠZ vyšší, a to nejen z důvodu případného nárůstu výkonů. Proto toto množství bylo ještě navýšeno paušálně alespoň o 6 %. U škol/ŠZ, za které nemělo ministerstvo k dispozici žádná vykázaná data, pak obdrží subjekt respirátory na takový počet zaměstnanců, který byl se školou/ŠZ telefonicky vykomunikován, resp. odhadnut z výkonových dat či s přihlédnutím k rejstříkové kapacitě.

Každá právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení by tak měla obdržet takový počet respirátorů FFP2, který je uveden distribučním seznamu - viz příloha.

Způsob distribuce přidělených respirátorů uvnitř příslušné právnické osoby (školy nebo školského zařízení) je následně v kompetenci ředitele dané školy či školského zařízení s ohledem na jejich konkrétní situaci a potřeby.
V případných dalších otázkách distribučního seznamu se případně obracejte na paní náměstkyni ministra školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce ekonomické Pavlu Katzovou  e-mail: pavla.katzova@msmt.cz.


Příloha:

Distribuční seznam MŠMT pro Jihočeský kraj

Štítky