Text na řeč

Doba krize zesiluje spolupráci hospodářských komor v Trojzemí. Navzájem pomáhají členským firmám

Hospodářské komory Dolního Bavorska, Horního Rakouska a jižních Čech v rámci dlouhodobé spolupráce zintenzivnily vzájemnou podporu členských firem, kterým v době probíhající pandemie poskytují potřebné informace, ale i právní pomoc. Ukazuje se tak, že již předchozí projekty a navazující kooperace mohou rozvíjet region tří zemí a posílit tak tamější firmy a podnikatele.

„V dnešní mimořádné době posilujeme již tak úzkou spolupráci se sousedními hospodářskými komorami Dolního Bavorska a Horního Rakouska. Cítíme, že je velmi důležité pomoci firmám nalézat srozumitelnost v aktuálních opatřeních, právní podporu a praktické informace. Rovněž prosazujeme výjimky aktuálních restrikcí, aniž bychom opomíjeli ochranu zdraví,“ představuje nové aktivity komor zaměřené na podporu podnikatelů v regionu tří zemí ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk) Luděk Keist.  

Nyní využíváme dosavadní skvělé sousedské přeshraniční spolupráce, abychom tuto krizovou situaci, kdy jsou nejsilnější omezení na hranicích, podnikatelům co nejvíce ulehčili,“ doplňuje Alice Prokeš Gregová, vedoucí oddělení zahraničních vztahů Jhk.
Hospodářské komory z Dolního Bavorska, Horního Rakouska a jižních Čech se rozhodly prostřednictvím nové webové platformy www.hallonachbar.eu srozumitelně a s právní jistotou informovat firmy a jejich zaměstnance, a to zejména o přeshraničním pohybu zboží, služeb a osob, zejména pro zákazníky, dodavatele a jejich zaměstnance. 

Do aktivity se zapojily čtyři hospodářské komory, které současně působí jako poradenská místa. Jedná se o Industrie-und Handelskammer Niederbayern, Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz, Jihočeskou hospodářskou komoru a Wirtschaftskammer Oberösterreich, která je lead partnerem tohoto projektu. Hospodářské komory Trojzemí se mimo jiné věnují otázkám podnikatelů ohledně otevřených hotelů pro zaměstnance, zjišťují informace pro jednatele firem s pobočkami za hranicemi, řeší předpisy na staveništích nebo potvrzení pro pendlery mezi Čechami, Německem a Rakouskem. Díky své iniciativě a komunikaci s vyššími orgány tak mohou navrhovat změny v zákonech a nařízeních nebo poukazovat na nedostatky v podnikatelském prostředí.

Kromě toho se tyto komory zasazují o třetí a nejdůležitější cíl – o zájmy svých členských firem v přeshraničním obchodu se sousedními zeměmi. A to konkrétně o zlepšení aktuální situace na společných hranicích, postupné otevírání uzavřených hraničních přechodů pro příměstský, profesionální a komerční provoz a jednotné prosazování plnění platných vnitrostátních právních předpisů správními orgány.

Pro zúčastněné hospodářské komory je tento projekt logickým pokračováním dosavadní vynikající spolupráce, která byla v minulosti rozvíjena mnoha přeshraničními iniciativami, jako je Přeshraniční ofenzíva nebo návštěvy společností v rámci projektu „Ahoj sousede“ iniciované komorou Wirtschaftskammer Rohrbach.
 

Štítky