Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dobrovolný svazek obcí Blanicko – Otavského regionu

Dobrovolný svazek obcí Blanicko – Otavského regionu

 • Název: Dobrovolný svazek obcí Blanicko – Otavského regionu
 • Spisová značka: OLVV-správ. 18211/2009/lusk
 • Pořadové číslo: 20/DSOPI/2003
 • URL:
 • IČO: 69535086
 • Sídlo: Masarykovo nám. 128, 39811 Protivín
 • Vznik: 29.04.1999
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Albrechtice
 • Bavorov
 • Bílsko
 • Číčenice
 • Dolní Novosedly
 • Drahonice
 • Heřmaň
 • Krajníčko
 • Krašlovice
 • Měkynec
 • Paseky
 • Pivkovice
 • Protivín
 • Putim
 • Skály
 • Skočice
 • Tálín
 • Vodňany
 • Dolní Žďár
 • Pohorovice

Předmět:

1) Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
2) Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.
3) Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí.
4) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak Svazku jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku Svazku.
5) Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností Svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry Svazku.
6) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
7) V souladu s předmětem činnosti se Svazek může podílet na založení jiných právnických osob (obchodní společnosti nebo je sám zakládat).


Orgány svazku:
předseda svazku
rada
revizní komise
valná hromada
2 místopředsedové


Vedení popis:

Předseda a místopředsedové jsou statutárními zástupci svazku, jsou voleni valnou hromadou na období 2 let a řídí sekretariát svazku.  Jménem svazku jedná jeho předseda nebo místopředseda. Na písemných úkonech se podepisují jménem svazku tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu svazku připojí své jméno a označení funkce ve svazku.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Študentová Jana 30.11.2009 Stále ve funkci Tálín 5, 398 15 Tálín
Aktuální 1. místopředseda Heřman Václav 30.11.2009 Stále ve funkci Vodňany
Aktuální 2. místopředseda Fenc Miroslav 27.11.2014 Stále ve funkci Bavorov
Předseda Cepáková Alena Není známo 30.11.2009 Vodňany
1. místopředseda Janšta Pavel Není známo 30.11.2009 Vodňany
2. místopředseda Kaifer Václav Není známo 27.11.2014 Albrechtice nad Vltavou


Přílohy: