Text na řeč

Dobrovolný svazek obcí Blanicko – Otavského regionu

Číslo
20
IČO
69535086

Dobrovolný svazek obcí Blanicko - Otavského regionu


Spisová značka:  OLVV-správ. 18211/2009/lusk
Pořadové číslo:  20/DSOPI/2003
Název:   Dobrovolný svazek obcí Blanicko ? Otavského regionu
IČO:   695 35 086
Sídlo:   Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín
Vznik:   29. 4. 1999
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. obec Albrechtice
2. obec Bavorov
3. obec Bílsko
4. obec Číčenice
5. obec Dolní Novosedly 
6. obec Drahonice
7. obec Heřmaň
8. obec Krajníčko
9. obec Krašlovice
10. obec Měkynec
11. obec Paseky
12. obec Pivkovice
13. město Protivín
14. obec Putim
15. obec Skály
16. obec Skočice
17. obec Tálín
18. město Vodňany
19. obec Žďár
20. obec Pohorovice

   
Předmět:
1) Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
2) Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.
3) Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí.
4) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak Svazku jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku Svazku.
5) Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností Svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry Svazku.
6) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
7) V souladu s předmětem činnosti se Svazek může podílet na založení jiných právnických osob (obchodní společnosti nebo je sám zakládat).

Orgány svazku: 

valná hromada
rada
předseda 
2 místopředsedové 
revizní komise
 
Předseda svazku: 

Předseda a místopředsedové jsou statutárními zástupci svazku, jsou voleni valnou hromadou na období 2 let a řídí sekretariát svazku.  Jménem svazku jedná jeho předseda nebo místopředseda. Na písemných úkonech se podepisují jménem svazku tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu svazku připojí své jméno a označení funkce ve svazku.

Předseda:  

Jana Študentová, bytem Tálín 5, 398 15 Tálín  od 30. 11. 2009 dosud
 PhDr. Alena Cepáková, Vodňany  do 30. 11. 2009

1. místopředseda: 

Václav Heřman, Vodňany   od 30. 11. 2009 dosud

Mgr Pavel Janšta, Vodňany   do 30. 11. 2009

2. místopředseda: 

Miroslav Fenc, Bavorov   od 27. 11. 2014 dosud  

Ing. Václav Kaifer, Albrechtice nad Vltavou  do 27. 11. 2014

 

Příloha - sbírka listin 

Stanovy ze dne 5. 12. 2019

Dodatek ke stanovám č. 4 ze dne 5. 6. 2018

Dodatek ke stanovám č. 3 ze dne 13. 1. 2015

Dodatek ke stanovám č. 2

Stanovy ze dne 7. 6. 2011

Dodatek ke stanovám č. 1 ze dne 18. 12. 01

Statut ze dne 18. 12. 2001