Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou

Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou

 • Název: Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou
 • Spisová značka: OLVV-správ. 287601/2005/lusk
 • Pořadové číslo: 21/DSOPI/2003
 • URL:
 • IČO: 69559384
 • Sídlo: Záhoří 8, 39818 Záhoří
 • Vznik: 17.08.1999
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Dolní Novosedly
 • Kluky
 • Křenovice
 • Olešná
 • Oslov
 • Písek
 • Podolí I
 • Slabčice
 • Temešvár
 • Vlastec
 • Vojníkov
 • Vrcovice
 • Záhoří
 • Zvíkovské Podhradí

Předmět:

1) Ochrana společenských zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
2) Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, obč. iniciativami apod.
3) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak sdružení jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku sdružení.
4) Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkov. rázu obcí.
5) Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností sdružení dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry sdružení.
6) Sdružení je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.


Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
výbor svazku
dozorčí rada


Vedení popis:

Předseda svazku: Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními orgány svazku.  Předseda je jeho výkonným orgánem. Řídí činnost svazku, zajišťuje realizaci rozhodnutí výboru svazku a jedná jménem svazku navenek. Jménem svazku jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda, každý z nich jedná a podepisuje samostatně. Podepisování se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Kápl Petr 01.06.2015 Stále ve funkci Horní Záhoří 90, 398 43 Písek
Aktuální místopředseda Bouška Jaroslav Slabčice
Předseda Valvoda František Není známo 01.06.2015 Podolí I. 9 398 43 Písek
Místopředseda Blažek František Zvíkovské Podhradí
Místopředseda Valvoda František Podolí I. 9 398 43 Písek


Přílohy: