Text na řeč

Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou

Číslo
21
IČO
69559384

Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou


Spisová značka:  OLVV-správ. 287601/2005/lusk
Pořadové číslo:  21/DSOPI/2003
Název:   Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou
IČO:   695 59 384
Sídlo:   Záhoří 8, 398 18 Záhoří
Vznik:   17. 8. 1999
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. obec Dolní Novosedly
2. obec Kluky
3. obec Křenovice
4. obec Olešná
5. obec Oslov
6. město Písek 
7. obec Podolí I
8. obec Slabčice 
9. obec Temešvár
10. obec Vlastec
11. obec Vojníkov
12 obec Vrcovice
13. obec Záhoří
14. obec Zvíkovské Podhradí

Předmět: 
1) Ochrana společenských zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
2) Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, obč. iniciativami apod.
3) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak sdružení jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku sdružení.
4) Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkov. rázu obcí.
5) Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností sdružení dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry sdružení.
6) Sdružení je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

Orgány svazku: výbor svazku
 předseda
 místopředseda
 dozorčí rada
 
Předseda svazku: Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními orgány svazku.  Předseda je jeho výkonným orgánem. Řídí činnost svazku, zajišťuje realizaci rozhodnutí výboru svazku a jedná jménem svazku navenek. Jménem svazku jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda, každý z nich jedná a podepisuje samostatně. Podepisování se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

Předseda:  

Petr Kápl, bytem Horní Záhoří 90, 398 43 Písek  od 1. 6. 2015 dosud
František Valvoda, bytem Podolí I. 9 398 43 Písek do 1. 6. 2015

místopředseda: 

Jaroslav Bouška bytem Slabčice    dosud
František Blažek, Zvíkovské Podhradí   
František Valvoda, bytem Podolí I. 9 398 43 Písek 


Příloha ? sbírka listin

 Stanovy nedatováno

 Zakladatelská smlouva nedatováno