Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dobrovolný svazek obcí POD BABOU

Dobrovolný svazek obcí POD BABOU

 • Název: Dobrovolný svazek obcí POD BABOU
 • Spisová značka: OLVV-správ. 120692/2016/lusk
 • Pořadové číslo: 65/DSOČB/2016
 • URL:
 • IČO: 5382751
 • Sídlo: V chalupách 47, 37371 Adamov
 • Vznik: 09.09.2016
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Adamov
 • Hůry
 • Jivno
 • Libníč

Předmět:

1. Účelem svazku je vybudování vodního díla pod názvem „Adamov, Hůry – kanalizace, vodovod; SO 01 kanalizace“ dále pak provozování veřejné linkové dopravy za účelem zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu obcí, které jsou členy svazku na lince Rudolfov – Adamov – Hůry – Libníč – Jivno – Rudolfov, pořádání kulturních akcí a propagace svazku obcí a jeho zájmového území a zajištění údržby veřejné zeleně.

2. Předmětem činnosti svazku obcí ve smyslu ustanovení § 50 zákona o obcích jsou činnosti:
a)  související se zabezpečením zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, konkrétně plnění úkolů souvisejících se zabezpečením přípravy a realizací stavby kanalizace, resp. vodovodu obcí Adamov a Hůry, konkrétně:

A. kanalizační stoky DN 600 mm v rozsahu od šachty 3 až po stávající šachtu, která bude po vybudování v majetku obce Adamov,
B. kanalizační stoky DN 600 mm v rozsahu od šachty 1 až po šachtu 3 která bude po vybudování v majetku obce Hůry.

A zajištěním jejich následného provozování prostřednictvím třetí osoby.
b)    Zavádění, rozšiřování a zdokonalování technického vybavení a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území.
c)    Úkoly v oblasti školství, kultury, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu,
d)    Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně.


Orgány svazku:
rada
revizní komise
valná hromada


Vedení popis:

Rada svazku je statutárním orgánem svazku, který řídí činnost svazku a zastupuje svazek navenek. Za radu svazku jedná navenek předseda rady svazku nebo jiný člen svazku samostatně. Podepisování za svazek se děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak označenému názvu svazku připojí své jméno kterýkoli člen rady svazku.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Člen rady Schicker Petr 09.09.2016 Není známo Adamovská 162, 373 71 Adamov
Člen rady Borovka Jiří 09.09.2016 Není známo V Polích 187, 373 71 Hůry
Člen rady Halámka Pavel 12.08.2019 Není známo Jivno 152, 373 71 Jivno
Člen rady Uhlíř Petr 12.08.2019 Není známo Jelmo 32, 373 71 Libníč


Přílohy: