Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dobrovolný svazek obcí Prachaticko

Dobrovolný svazek obcí Prachaticko

 • Název: Dobrovolný svazek obcí Prachaticko
 • Spisová značka: OLVV-správ. 26961/2005/lusk
 • Pořadové číslo: 26/DSOPT/2003
 • URL: http://www.prachatice.cz/dsopt
 • IČO: 70966290
 • Sídlo: Velké náměstí 3, 38301 Prachatice
 • Vznik: 02.05.2002
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Husinec
 • Chroboly
 • Ktiš
 • Nebahovy
 • Prachatice
 • Těšovice
 • Záblatí
 • Žernovice

Předmět:

1.  Svazek obcí vyvíjí činnost směřující k řešení společné problematiky svých členů, zejména 
a) Zajištění trvalé obyvatelnosti regionu,
b) Koordinaci významných investičních akcí v zájmovém území,
c) Zajištění územní plánovací dokumentace regionu,
d) Financování rozvojových programů,
e) Sjednocení zájmů místních samospráv ve vztahu ke státní správě všech stupňů,
f) Zastupování členských obcí při jednáních s třetími osobami ve společných věcech,
g) Napomáhat rozvoji podnikání v regionu s cílem vytvoření nových pracovních míst a zvýšení zaměstnanosti,
h) Propagovat svazek obcí a jeho zájmové činnosti,
i) Vytvářet, spravovat a zmnožovat společný majetek svazku obcí.
2. Činnost svazku obcí je vymezena v oblastech komunálních potřeb, a to zejména
a) Rozvoji bytové výstavby,
b) Rozvoji cestovního ruchu, turistiky, kulturního života a regionálních tradic,
c) Ochrana kulturního dědictví a významných krajinných prvků,
d) Spolupráce při řešení dopravní obslužnosti regionu,
e) Zajištění ekologické stability a životního prostředí,
f) Společná péče o životní prostředí, především v  1. Lesním hospodářství
 2. Odpadovém hospodářství
 3. Oblasti ochrany přírody
 4. Oblasti vodohospodářské problematiky
 5. Oblasti zemědělství
g) Vytváření podmínek pro rozvoj 1. Školství a vzdělávání
    2. Zdravotnictví a sociálních služeb
h) Řešení sociální problematiky jednotlivců a skupin
i) Navazovat zahraniční spolupráci a kontakty
3.      Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z důvodů objektivních či regionálních tradic netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností sdružení dbát, aby jejích výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí jako celku.
4.    Svazek obcí je oprávněn zakládat nebo vstupovat do dalších podnikatelských i nepodnikatelských subjektů v souladu s platnými právními normami.


Orgány svazku:
předseda svazku
kontrolní komise
tajemník
členská schůze
předsednictvo svazku
místopředsedové svazku


Vedení popis:

Předseda svazku obcí je statutárním orgánem svazku obcí. Jedná navenek jménem svazku obcí a řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními předsednictva a členů. Jedná jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti za svazek obcí.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Malý Martin 16.12.2010 Stále ve funkci SNP 428, 383 01 Prachatice II.
Předseda Bauer Jan Není známo 16.12.2010 Skalka 693, 383 01 Prachatice


Přílohy: