Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Detail

Nařízení JK o vyhlášení Přírodní památky Jehnědno a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Číslo: 3/16
Datum schválení: 26.05.2016
Platnost: 17.06.2016
Účinnost: 02.07.2016
Poznámka: