Text na řeč

Detail

Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Číslo: 2/20
Datum schválení: 20.08.2020
Platnost: 14.09.2020
Účinnost: 29.09.2020
Poznámka: ruší NK č. 1/2019