Přihláška k prokázání odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby

Vyplnění údajů věnujte, prosím, maximální pozornost. Adresu bydliště uveďte včetně názvu obce a pošty!


Údaje o žadateli
Žadatel (Jméno, Příjmení):
Rodné číslo:
Číslo OP:
Místo narození:
Okres narození:
Bydliště (včetně PSČ):
Telefon:
E-Mail:
Výběr termínu zkoušky

Ke zkoušce se přihlašuji k Dopravnímu úřadu České Budějovice dle § 6 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění v souladu s vyhláškou č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění a zkoušku budu skládat z tohoto druhu silniční dopravy a následujícím termínu:

Druh dopravy:

Termín zkoušky:
Zkušební obory, průběh zkoušky

Občanské právo, Obchodní právo, Sociální právo, Daňové právo, Obchodní a finanční správa podniku, Přístup na trh, Technické normy a technická hlediska provozu, Bezpečnost silničního provozu

1. část zkoušky - test
2. část zkoušky - případová studie

Copyright (C) 2018 Jihočeský kraj          Správce databáze          Na stránky Jihočeského kraje