Text na řeč

Drive-in pro druhé kolo senátních voleb

Již zítra budou mít voliči, kteří splňují podmínky pro zvláštní způsob hlasování, možnost využít drive-in stanoviště pro druhé kolo senátních voleb. Tedy pro senátní obvod 12 ve Strakonicích, Písku a Prachaticích a také pro senátní obvod 15 v Jindřichově Hradci. Umístění stanoviště je shodné s předchozím týdnem, tedy v areálu Správy a údržby silnic (Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Písek, Vrcovická 2148, Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice, Žernovická 916, Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126). 

Volby budou opět probíhat od 7 do 15 hodin. Hlasovací lístky a úřední obálku obdrží volič od zapisovatele komise.

Jak bude hlasování probíhat:

  • volič přijede na hlasovací místo dle místa svého trvalého pobytu, na jiném stanovišti mu nebude hlasování umožněno, volič musí mít adresu místa trvalého pobytu na území daného volebního obvodu
  • volič neopouští automobil, po celou dobu je v něm, a řídí se pokyny komise pro hlasování,
  • komise ověří totožnost voliče, a to pouze prostřednictvím platného občanského průkazu (ověření totožnosti jiným způsobem, například cestovním pasem nebo řidičským průkazem, není přípustné),
  • komise ověří, zda volič splňuje podmínky pro zvláštní způsob hlasování (zda mu byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19),
  • poté bude voliči vydána úřední obálka, bude mu určen prostor pro úpravu hlasovacího lístku, a následně umožněno hlasování do volební schránky,
  • po vložení hlasu do schránky volič opouští stanoviště dle pokynů příslušníků Armády ČR