Text na řeč

Drive-in volby proběhnou již zítra

Přípravy na bezproblémový průběh drive-in voleb probíhaly během úterního odpoledne také v českobudějovickém areálu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v ulici Nemanická 2133/10, České Budějovice. Na tomto hlasovacím stanovišti bude moci hlasovat každý volič, který má trvalý pobyt v okrese České Budějovice a kterému byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19. Hlasování není nutné oznamovat dopředu, stačí přijet na příslušné místo automobilem nebo na motocyklu. Zde bude voliči po prokázání totožnosti prostřednictvím občanského průkazu a splnění podmínek umožněno hlasování. Drive-in volby budou probíhat ve středu 30. 9. 2020 od 7:00 do 15:00

Jak bude hlasování probíhat

  • volič přijede na hlasovací místo dle místa svého trvalého pobytu (např. pokud má trvalý pobyt v obci v okresu Tábor, může hlasovat pouze na stanovišti v Táboře), na jiném stanovišti mu nebude hlasování umožněno,
  • volič neopouští automobil, po celou dobu je v něm, a řídí se pokyny komise pro hlasování,
  • komise ověří totožnost voliče, a to pouze prostřednictvím platného občanského průkazu (ověření totožnosti jiným způsobem, například cestovním pasem nebo řidičským průkazem, není přípustné),
  • komise ověří, zda volič splňuje podmínky pro zvláštní způsob hlasování (zda mu byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19),
  • poté bude voliči vydána úřední obálka, bude mu určen prostor pro úpravu hlasovacího lístku, a následně umožněno hlasování do volební schránky,
  • po vložení hlasu do schránky volič opouští stanoviště dle pokynů příslušníků Armády ČR.

Veškeré další informace o průběhu voleb pro osoby v karanténě nebo izolaci z důvodu koronaviru naleznete zde: https://www.kraj-jihocesky.cz/volby-covid .

Štítky