Text na řeč

Důsledky koronavirové pandemie: Jihočeský kraj musí snížit dotace o více než 60 milionů korun. Dvanáct programů z původních 39 pak úplně zrušit

O 60,25 milionu korun musí Jihočeský kraj snížit částku vyhrazenou na podporu dotačních programů v letošním roce. Důvodem je koronavirová pandemie, jejíž dopad se neblaze promítl i do této oblasti. Původně bylo v rozpočtu na dotační tituly vyhrazeno 338 milionů a po úpravě tato částka činí 277,75 milionu korun. Rozhodnutí rady kraje ze čtvrtka 30. dubna potvrdil náměstek hejtmanky Pavel Hroch s tím, že dokument musí ještě schválit zastupitelé.

Z původních 39 dotačních programů schválených na letošek by se mělo realizovat pouze 27. U patnácti se částka sníží, dvanáct se ruší úplně, jeden se navyšuje a jedenáct zůstává beze změny,“ upřesnil Hroch.

Podle náměstka hejtmanky se snižuje částka například u dotačního programu Kulturní dědictví, konkrétně ze 13 na 10 milionů korun či u Podpory zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny z pěti na tři miliony. Zrušení se týká třeba programu Podpora chytrých měst a obcí (Smart city/Smart village) s původní alokací čtyři miliony korun či Podpory tvorby územně plánovací dokumentace obcí ve stejné finanční výši. Naopak zachovány zůstanou programy jako Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje o objemu 32 milionů korun či Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji o objemu 3,6 milionu. 

„Navýšit jsme se pak rozhodli dotační program Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury z původních 33 milionů korun na nynějších 36,2 milionu,“ uzavřel Hroch.
 

Štítky