Text na řeč

Euroregion Silva Nortica Jižní Čechy-Waldviertel jednal s dolnorakouským radním Eichtingerem

Náměstek hejtmanky Pavel Hroch, předseda Euroregionu Silva Nortica (ERSN – Jižní Čechy-Waldviertel) František Štangl a jejich rakouská kolegyně, poslankyně dolnorakouského sněmu a předsedkyně ERSN Margit Göll navštívili zemského radního Martina Eichtingera, aby prodiskutovali pokračování úspěšného Fondu malých projektů AT-CZ a nastavení programu Interreg Rakousko – Česká republika Evropské unie pro období 2021 až 2027.

Euroregionem Silva Nortica se rozumí přeshraniční pracovní společenství a lobbying pro dobrý rozvoj přeshraničního regionu. V této funkci se setkali předsedové s dolnorakouským zemským radním Martinem Eichtingerem, který je zodpovědný za evropské záležitosti. Tento uvítal angažovanost pro formování nového programovacího období EU. Nyní jsou připravovány různé programy EU. V období 2014-2020 bylo k dispozici 97,8 mil. € pro program Rakousko-Česká republika. Pro dalších 7 let by měly být zajištěny prostředky v podobné výši.

Jedním z úspěšných projektů Interregu je Fond malých projektů AT-CZ. Je to úspěšný model pro projekty people-to-people. V období 2017 až 2022 je tak možné z Fondu pro regionální rozvoj získat 9 mil. € prostředků EU. Zatím bylo schváleno 360 projektů. Cílem Fondu malých projektů je zlepšení sociální, kulturní a hospodářské spolupráce. Přitom jde o společné aktivity. Lidé se setkávají, poznávají, učí se od sebe navzájem. Jsou budovány mezilidské vztahy – hranice v hlavách padají.

František Štangl a Margit Göll mají shodný názor a vyjadřují ohlasy starostů: „Fond malých projektů v minulých letech svedl dohromady skutečně mnoho lidí, okolo 300 000. 400 projektových partnerů – organizací spolupracovalo. Byla organizována nejen kulturní setkání, ale také ta s výukovým charakterem. Došlo k výměně zkušeností a vědomostí. Ale stále chybí prostředky pro menší investice. Ať už jsou to malé rekonstrukce nebo příprava cyklostezek a stezek pro pěší. Tyto malé investice vedou k tomu, že se setkávají lidé z přeshraničního regionu. Proto se zasazujeme za to, aby FMP pokračoval a byl doplněn o investiční opatření.“  

Dalším důležitým bodem v přeshraniční spolupráci je dosažitelnost prostřednictvím dopravy a mobility. V aktuálním programovacím období byla mobilita prostřednictvím programu Interreg V-A AT-CZ Evropské unie podpořena jen v malém míře. My se zasazujeme za to, aby byla v novém programovacím období zohledněna prioritní osa Doprava a mobilita“, potvrzuje náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Pavel Hroch.

Řídícím orgánem programu Interreg AT-CZ a Úřadem zemské vlády bude na podzim zřízena pracovní skupina se všemi zúčastněnými regiony, která zformuje Fond malých projektů pro období 2021-2027. Současně budou organizovány bilaterální workshopy, při kterých budou vyfiltrovány budoucí priority Interreg AT-CZ k nejlepšímu užitku regionů.
 

Galerie