Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Hejtmanka Stráská dekorovala Zlatou stuhou Čejetice, vítěze jihočeského kola Vesnice roku 2019 

Slavnostním vyhlášením výsledků ve vítězné obci Čejetice na Strakonicku vyvrcholilo každoroční klání o Vesnici roku 2019 v Jihočeském kraji. Hejtmanka Ivana Stráská předala starostce Ivaně Zelenkové Zlatou stuhu jako symbolické ocenění pro obec, která hodnotitelskou komisi zaujala nejen bohatým kulturním a spolkovým životem ale také tím, jak úspěšně se jí daří udržovat venkovské tradice.

„Myslím, že každému, kdo Čejeticemi byť jen projíždí, musí být jasné, proč se stali letošní jihočeskou vesnicí roku. Jen pohled na to, jak je opečovávaná, malebná a plná květin by na umístění stačil. Obec se však může pochlubit také bohatým spolkovým životem. Snad každý zná každoroční Rekonstrukci bitvy u Sudoměře,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská, podle níž je patrné, že starostka vládne obci s jistotou a noblesou. 

Peníze za vítězství chce starostka použít na opravu kulturního stánku v Mladějovicích

Titul krajské Vesnice roku získávají Čejetice poprvé a s ním i finanční dotaci na rozvoj obce. Od kraje obdrží celkem milion korun. Osm set tisíc v rámci Programu obnovy venkova a dvě stě tisíc jako finanční dar. Další milion získá obec od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jak obec s penězi naloží, se rozhodne až v souladu s přáním zastupitelstva. „Chci našim zastupitelům navrhnout, aby se opravilo pohostinství v Mladějovicích. Dosud jsme opravovali školku, dětská hřiště a opravdu reprezentativní kulturní stánek by si zasloužili i naši aktivní občané,“ plánuje starostka Ivana Zelenková, které vděční občané Čejetic na závěr slavnostního odpoledne zazpívali vtipnou oslavnou píseň. 

Čejetice vyhrály naprosto oprávněně

Peníze, jako odměna za vítězství v soutěži však nejsou podle náměstka hejtmanky pro oblast venkova Pavla Hrocha to nejdůležitější, i když rozvoji obce samozřejmě pomůže každá koruna. „Jde hlavně o prestiž a Čejetice navíc vyhrály naprosto zaslouženě. Žije se zde opravdu bohatým kulturně společenským životem,“ uzavřel s úsměvem Pavel Hroch.  

Udělená ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 v Jihočeském kraji:

1. místo: Zlatá stuha – krajský vítěz
Obec: Čejetice, okres Strakonice
Odůvodnění:
Za realizaci zásadních investičních a infrastrukturních projektů v obci a místních částech. 
Za založení tradice pořádání akce nadregionálního významu „Rekonstrukce bitvy u Sudoměře.“
Za bohatý společenský a kulturní život. 
Za péči o vesnickou pospolitost. 
Za dlouhodobou úspěšnou spolupráci a podporu místních podnikatelských subjektů a  vytváření podmínek pro venkovskou turistiku. 

2. místo:  
Obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek

3. místo:
Obec: Plav, okres České Budějovice

Bílá stuha – za činnost mládeže 
Obec: Dubné, okres České Budějovice

Modrá stuha – za společenský život
Obec: Doudleby, okres České Budějovice

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice 
Odůvodnění:
Za významnou spolupráci s potravinářskými a zemědělskými subjekty, podporu regionální produkce a lidových tradic. 

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Obec: Radomyšl, okres Strakonice
Odůvodnění:
Dlouhodobá koncepční práce v oblasti životního prostředí a péči o významné prvky historické krajiny. 

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
Obec: Borotín, okres Tábor
Odůvodnění:
Dlouhodobá koncepce podpory aktivit místních spolků, sdružení a další zájmové činnosti v obci a všech místních částí.

Inovativní obec
Obec: Borová Lada, okres Prachatice 
Odůvodnění:
Za využívání alternativních zdrojů energie v obecních objektech, podporu turistiky formou zřízení nabíjecí stanice pro elektrokola, za realizaci smart řešení při sportovních činnostech na území Národního parku Šumava.

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova 

Kategorie A: obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu:
Obec: Borotín, okres Tábor – občanskému sdružení Barokní dvůr Borotín z. s. a městysy Borotín  za obnovu kulturní památky statku Barokní dvůr Borotín.
Kategorie B: obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
Obec: Mičovice, okres Prachatice - za zdařilou rekonstrukci objektu bývalé školy na multifunkční zařízení obce.
Kategorie C: nové venkovské stavby
Obec: Borovany, okres Písek za dodatečnou realizaci pomníku padlých z první světové války.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
Obec: Slavče, okres České Budějovice

Čestná uznání:

 • Popelín -  za péči o stavební fond.
 • Radimovice u Želče  - za dopravní obslužnost obce.
 • Rataje – za znovunavrácení zvonů do kostela Nejsvětější Trojice za pomoci veřejné sbírky občanů.
 • Bernartice – za příkladnou práci při separaci odpadů na území obce.
 • Branice – za obnovení činnosti fotbalového klubu Branice.
 • Nišovice – za podporu zájmových aktivit mládeže. 
 • Lažiště – za koncepční péči o předškolní vzdělávání.
 • Chlumany – za dodržování lidových tradic – autentické ztvárnění „Konopické.“
 • Čepřovice – za nové environmentálně zaměřené dětské hřiště. 
 • Dub – za realizaci koncepce politiky stárnutí a sociální práce a 
 • rodině di Battaglia  - za citlivou rekonstrukci zámku v Dubu.
 • Ločenice – za nadační fond Nesměň.
 • Borová Lada – za podporu udržitelného života v obci formou stanovených podmínek pro občanskou výstavbu.
 • Kluky - za rekonstrukci hospodářského objektu na obecní dům.

Cena hejtmanky Jihočeského kraje:

 • obci Ločenice za realizaci projektu „Zelená obec“    
 • městysi Dub za projekt „Vyrosteme na venkově - Mateřské a komunitní centrum DUPY DUB“
13.08.2019 Bc. David Hocke