Text na řeč

Hejtmanka Stráská předala národní ceny českých spotřebitelů SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK 2019

Dne 26. listopadu 2019 byly na Krajském úřadě Jihočeského kraje slavnostně vyhlášeny výsledky 18. ročníku ceny „Spokojený zákazník Jihočeského kraje“; Národní cena českých spotřebitelů spokojený zákazník na roky 2019–2021 byla předána celkem 14 podnikatelům. 

Vyhlášení a předávání cen se konalo pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské s podporou Jihočeského kraje. „Gratuluji vám k zisku tohoto ocenění. Zároveň bych vám chtěla poděkovat za to, že vaši zákazníci jsou s nabídkou vašich služeb i produktů spokojeni a váží si vás,“ uvedla Stráská. Hejtmanka zároveň všem zúčastněným popřála, aby ocenění, které získali na dobu dvou let, pro ně bylo určitou hodnotou a třeba si jej někde vystavili tak, aby všichni viděli, jak si jich zákazníci váží. „A zároveň to bude pro vás i dobrou motivací do vaší další práce i závazkem, aby se zákazníci u vás cítili spojeni i nadále,“ dodala Stráská.

Mezi oceněnými pak hejtmanku zaujala například společnost Ultina z Trhových Svinů, která se specializuje na výrobu a prodej civilních a sportovních invalidních vozíků. Plaketu přebíral jednatel společnosti Zbyněk Sýkora, který je sám upoután na invalidní vozík. „Pan Sýkora je jasným důkazem toho, že handicap nemusí být vždy handicapem a já mu přeji, aby se mu podnikání stále dařilo,“ sdělila Stráská.

Když jsme letos 30. května cenu vyhlašovali, měli jsme na paměti, že i řada drobných živnostníků a menších firem naplňuje každodenně vysoké očekávání spotřebitelů, ale málo se o nich na celostátní úrovni ví. Proto jsme velmi rádi, že Jihočeský kraj na tradici oceňování férového podnikání i letos navázal a že dnes můžeme veřejnosti představit další takové podnikatele z tohoto kraje. Pro nás spotřebitele činí dennodenně více, než je jen jejich zákonná povinnost“, uvedl během slavnostního vyhlášení Ing. Libor Dupal, předseda Správní rady SČS a koordinátor celé akce. A dále připomněl:  „Jako spotřebitelská organizace jsme velmi rádi, že se do hodnocení a konečného výběru oceněných podnikatelů zapojují nejen spotřebitelé, ale i zástupci místních a podnikatelských samospráv, profesních komor, dozorových orgánů, živnostenských úřadů a dalších organizací včetně nevládních.“ Ocenil v tomto ohledu především práci Odborné komise pro ochranu spotřebitele, která byla v Jihočeském kraji ustavena již v roce 2002 a jejímž předsedou je samotná paní hejtmanka. V Jihočeském kraji zdůraznil naprosto klíčovou spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a s oblastními komorami, prostřednictvím místopředsedkyně uvedené komise, pí Ing. Dany Feferlové.

Cílem SČS, a to v rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj a kultivaci tržního prostředí u nás, je dosahovat a vyhodnocovat obecně i spokojenost spotřebitelů s výrobky a službami na trhu, neboť pocit, který si jako zákazníci po realizovaném nákupu anebo využití služeb odnášíme, je důležitým motorem pro rozvoj podnikání a domácí spotřebu.

V ČR již od roku 2001 SČS vyhlašuje na regionální úrovni ceny Spokojeného zákazníka; letos jsme podmínky ceny doplnili tak, abychom mohli ocenit nejen podnikatele, kteří berou vysoká očekávání spotřebitelů a jejich naplňování v ČR vážně, ale abychom mohli ocenit i inovativní firmy a systémová opatření, která jsou napříč jednotlivými obory nově zaváděna na celostátní úrovni.

V Jihočeském kraji se dosud takového ocenění pak dostalo 310 podnikatelům, a letos jich tedy přibývá 14. Celkem tak bylo oceněno již více než 1.200 firem z celé ČR a další, zejména z řad středních, malých, a i těch nejmenších podniků, budou ještě letos a věříme i v dalších letech, oceněni.

Bližší informace o metodice udělování ceny, o krajích a kategoriích, v nichž je vyhlašována, a také další bližší informace k ceně jsou k dispozici našich stránkách www.konzument.cz, konkrétně na rozcestníku na adrese https://www.konzument.cz/ocenujeme.php.


Národní cena Spokojený zákazník – Jihočeský kraj 2019

Prodej a výroba potravin a nápojů                            
Statek Horní Dvorce, s.r.o. – Rodinná farma Michaela a Radek Dubovi

Výroba pekařských a cukrářských výrobků                        
NoVy Vacov, spol. s r.o. – Pekařství Novák a Vyleťal, 384 86 Vacov 28

Jana Mitasová – Pekařství, cukrářství, 377 01 Jindřichův Hradec, Nádražní 96

Stavebnictví, architektura a související služby                        
Ing. Pavel Hofman – Projekce, realizace a údržba zahrad, 391 11 Planá nad Lužnicí, Ústrašická 117

Milan Beneš – Elektroinstalace, zabezpečovací, kamerové a počítačové systémy, 383 01 Prachatice, Krumlovská 20

Řemeslná výroba                                    
Petr Švamberg – Umělecké sklenářství, 390 02 Tábor - Čekanice, Družstevní 43    

Cestovní ruch                                        
Pavel Bradáč – Kemp Otavský ráj, 386 01 Katovice, Mlýnská 1

Odborný prodej, servis a opravy výrobků                            
Petr Růžička – Prodej a servis nářadí a nástrojů, 383 01 Prachatice, Nádražní 228

Železářství Krejník s.r.o. – Prodej železářských a domácích potřeb

Oční optika a optometrie                                
Optik Žabková s.r.o., 377 01 Jindřichův Hradec, Panská 133

Kultura                                            
Tarstia spol. s r.o. – Provoz kina Luna Český Krumlov, 381 01 Český Krumlov, Špičák 134

Sociální péče                                        
Ultina s.r.o. – Výroba a prodej civilních a sportovních invalidních vozíků, 374 01 Trhové Sviny, Bezručova 25

Kosmetické, masérské a další osobní služby                    
Iveta Plemlová – Carmen & Clinic: Regenerační a Lymfa studio, 370 01 České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II 123/36

Stravování a pohostinství                                
Borovanský dvůr s.r.o. – Penzion a restaurace, 373 12 Borovany, Trocnovská 112