Text na řeč

131/2020

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecná sestra - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Pro území: SO ORP České Budějovice
Vyvěšeno dne:
Datum sejmutí:
Pořadové číslo: 131/2020