Text na řeč

138/2020

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: praktické lékařství pro děti a dorost, úvazek 1,0. Pro území: správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
Vyvěšeno dne:
Datum sejmutí:
Pořadové číslo: 138/2020