Text na řeč

171/2020

Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021-2027"
Vyvěšeno dne:
Datum sejmutí:
Pořadové číslo: 171/2020