Text na řeč

271/2020

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: vnitřní lékařství, úvazek 0,4. Pro území: správní obvod obce s rozšířenou působností Soběslav a České Buděovice
Vyvěšeno dne:
Datum sejmutí:
Pořadové číslo: 271/2020