Text na řeč

284/2020

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 15/2020 ze dne 18. května 2020 o zrušení koordinace provádění opatření k zajištění pohřebních služeb na území Jihočeského kraje
Vyvěšeno dne:
Datum sejmutí:
Pořadové číslo: 284/2020