427/2019

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecné praktické lékařství. Pro území: město Bechyně
Vyvěšeno dne:
Datum sejmutí:
Pořadové číslo: 427/2019