Text na řeč

783/2019

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Edita Sedlecká, obor všeobecné praktické lékařství, s místy poskytování zdr. služeb č.p. 88, 384 42 Lenora; č.p.37, 384 43 Strážný a č.p. 3, 384 91 Horní Vltavice
Vyvěšeno dne:
Datum sejmutí:
Pořadové číslo: 783/2019