Text na řeč

810/2019

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí služby Denního stacionáře, Týdenního stacionáře
Vyvěšeno dne:
Datum sejmutí:
Pořadové číslo: 810/2019