Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dnes se po půl roce otevírá Plavská ulice. Je bezpečnější díky nové cyklostezce

Téměř o měsíc dřív, než bylo plánováno se otevírá pro veškerou dopravu Plavská ulice, která byla v úseku mezi Novým Roudným a Jaselskou ulicí uzavřena od 19. května. Místní obyvatelé už nebudou muset využívat objížďku přes Rožnov a na své si přijdou také cyklisté, protože součástí rekonstrukce byla i výstavba nové cyklostezky. Pásku nového úseku přestřihli v úterý 1. prosince v osm hodin ráno hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, primátor statutárního města České Budějovice Jiří Svoboda a vedoucí provozní jednotky firmy STRABAG a.s. Lukáš Babka. 

V jižních Čechách se málo stříhají pásky u dopravních staveb, a to je velká škoda. Chci být hejtmanem, který vede kraj tak, aby se pásek stříhalo mnohem a mnohem víc. S panem náměstkem Krákem, a se všemi z vedení kraje, pro to uděláme maximum. Dopravu považuji za jeden ze zásadních problémů v jižních Čechách a myslím, že to Jihočeši vnímají stejně,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a poděkoval zástupcům města České Budějovice za příkladnou spolupráci.

Důvodem rekonstrukce, za kterou kraj zaplatil téměř 33 milionů korun, byl nevyhovující stav silnice. Původní úsek byl úzký, krajnice se propadaly. Nákladní vozidla nebo autobusy musely při míjení výrazně zpomalit, aby se mohly bezpečně minout. Pohyb chodců či cyklistů byl v úseku mezi Jaselskou ulici a Novým Roudným nebezpečný. Za posledních několik let tady došlo k mnoha nehodám a dvě z nich měly tragické následky. „Všichni, kdo tady jezdili ví, že to byla hrůzostrašná komunikace. Tím, že jsme ji zrekonstruovali, se cesta do Roudného stala hlavně bezpečnější. A o to nám všem šlo. Nový úsek bude pro řidiče velkým přínosem,“ řekl krajský náměstek pro oblast dopravy Antonín Krák a dodal, že z hlediska bezpečnosti bylo zásadní investiční spojení s městem České Budějovice, které vybudováním přilehlé stezky odvedlo chodce a cyklisty z komunikace. 

Celková délka opravovaného úseku je 1 150 m. Extravilánový úsek o délce 850 m byl částečně narovnán a vede místy v nové trase. Silnice ovšem vykazovala významné bezpečnostní závady také v zastavěné části, která nebyla přizpůsobena pro chodce a cyklisty včetně špatných rozhledových poměrů. Z těchto důvodů byly nově postaveny dělící ostrůvky, které mají sloužit jako opatření pro regulaci rychlosti při vjezdu do míst, kde bude snížená rychlost na 50 km/hod.

Muselo také dojít k vykácení stávajících stromů, které vadily v rozhledu a zároveň byly dle dendrologického posudku na pokraji své životnosti, na místo toho bylo vysázeno za cyklostezkou nové stromořadí. Důležitým prvkem stavby bylo také zvýšení zabezpečení přechodu pro chodce.

Právě Jihočeský kraj ještě před zahájením projektových prací oslovil ke spolupráci statutární město České Budějovice, zda by se nechtělo k projektovým pracím připojit s řešením nové cyklostezky. Po té místní obyvatelé již dlouho volali, protože původní úsek byl i přes své nevyhovující parametry cyklisty velmi využíván. Město souhlasilo. Z českobudějovického rozpočtu se tedy hradila výstavba osvětlené společné stezky pro chodce i cyklisty, dále pak chodníků, veřejného osvětlení i zastávek MHD v ulici V. Nováka. Celkem do stavby město investovalo více než 10 milionů korun. 

Původně plánovaný termín ukončení prací byl stanoven na 18. prosince. Dřívější zahájení provozu jistě potěší všechny, kteří využívají autobusové spoje a také řidiče na Lidické třídě. Od středy 2. prosince, počínaje prvním ranním spojem, se vrací provoz autobusové linky č. 10 do své původní trasy. Po dobu výstavby byla veškerá doprava svedena na objízdné trasy přes ulice Otakara Březiny a Na Děkanských polích, a to ovlivnilo i hustotu provozu na Lidické ulici a v okolí. 

V příštím roce by měla být realizována 2. etapa, v jejímž rámci dojde k rozšíření zbývající části úzkého místa (285 m), doplnění nového místa pro přecházení, přestavbě autobusových zastávek a úpravám křižovatek. Úsek silnice, který nebude rozšiřován, bude opraven. Město České Budějovice provede v rámci 2. etapy také obnovu sítí a úpravy stávajících parkovišť a chodníků.