Text na řeč

Dotační programy pro činnost JSDHO

V roce 2019 jsou připraveny státní i krajské dotační programy, které jsou zaměřeny na účelovou finanční podporu činnosti jednotek SDH obcí na území Jihočeského kraje. Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o požární ochraně.

Jihočeský kraj ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje a Krajským sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska zprostředkovává aktuální informace k jednotlivým programům s cílem usnadnit obcím přístup k finančním prostředkům na zajištění akceschopnosti jednotek SDH obcí. Ke snadnější orientaci v dotačních programech byl zpracován „Ucelený přehled dotačních programů pro činnost jednotek SDH obcí (JSDHO) v Jihočeském kraji pro rok 2019". Naleznete zde základní informace o nových programech s odkazy na podrobné informace a dostupné podklady ke konkrétnímu programu.

Ucelený přehled dotačních programů na rok 2019 (.pdf - 499.42 KB)

Podklady ke státnímu dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 1 

Pořadník žádostí na rok 2019 (.pdf - 391.36 KB)

Pořadník žádostí na rok 2020

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 2 

Došlé a podpořené žádosti (.zip - 964.77 KB)

Došlé a podpořené žádosti - DA 2. výzva

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje – dotační titul č. 3

Došlé a podpořené žádosti

Podklady ke státní dotaci na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 4 

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2019 - I. fáze JPO II (.zip - 4033.91 KB)

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2019 - II. fáze


 

Archiv dokumentace 2018

Ucelený přehled dotačních programů na rok 2018 (.pdf - 449.16 KB)

Podklady ke státnímu dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 1 

Pořadník žádostí na rok 2018 (.pdf - 324.78 KB)

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 2 

Došlé a podpořené žádosti (.zip - 1330.37 KB)

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 3 

Došlé a podpořené žádosti (.zip - 804.40 KB)

Podklady ke státní dotaci na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 4

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2018 (.zip - 1591.52 KB)

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2018-II. fáze (.zip - 2148.13 KB)

Dotační dopis - JPO II (.pdf - 370.30 KB)

Rozhodnutí - JPO II (.pdf - 620.33 KB)


 

Poskytnutí individuálních dotací obcím, zřizovatelům jednotek dobrovolných hasičů obce k činnosti ve funkčním režimu kategorie JPO II - rok 2018

Dotace na odměny pro JPOII (.pdf - 257.77 KB)

Pořadník žádostí na rok 2019 (.zip - 964.77 KB)