Text na řeč

Dotační programy pro činnost JSDHO

V roce 2022 jsou připraveny státní i krajské dotační programy, které jsou zaměřeny na účelovou finanční podporu činnosti jednotek SDH obcí na území Jihočeského kraje. Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o požární ochraně.

Jihočeský kraj ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje a Krajským sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska zprostředkovává aktuální informace k jednotlivým programům s cílem usnadnit obcím přístup k finančním prostředkům na zajištění akceschopnosti jednotek SDH obcí. Ke snadnější orientaci v dotačních programech byl zpracován „Ucelený přehled dotačních programů pro činnost jednotek SDH obcí (JSDHO) v Jihočeském kraji na rok 2022". Naleznete zde základní informace o nových programech s odkazy na podrobné informace a dostupné podklady ke konkrétnímu programu.

Ucelený přehled dotačních programů na rok 2022

Podklady ke státnímu dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 1 

Pořadník žádostí o státní dotace na rok 2022

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 2 

 

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje – dotační titul č. 3

 

Podklady ke státní dotaci na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 4 

 

 

Archiv dokumentace 2021

Ucelený přehled dotačních programů na rok 2021

Podklady ke státnímu dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 1 

Pořadník žádostí o státní dotace na rok 2021

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 2 

Schválené investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje na rok 2021

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje – dotační titul č. 3

Schválené neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje na rok 2021

Podklady ke státní dotaci na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 4 

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2021 - II. část.zip

Archiv dokumentace 2020

Ucelený přehled dotačních programů na rok 2020

Podklady ke státnímu dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 1 

Pořadník žádostí na rok 2020

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 2 

Schválené investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje na rok 2020

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje – dotační titul č. 3

Schválené neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje na rok 2020

Podklady ke státní dotaci na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 4 

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2020 - II. část

Archiv dokumentace 2019

Ucelený přehled dotačních programů na rok 2019

Podklady ke státnímu dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 1 

Pořadník žádostí na rok 2019

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 2 

Došlé a podpořené žádosti (.zip - 964.77 KB)

Došlé a podpořené žádosti - DA 2. výzva

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje – dotační titul č. 3

Došlé a podpořené žádosti

Podklady ke státní dotaci na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 4 

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2019 - I. fáze JPO II (.zip - 4033.91 KB)

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2019 - II. fáze


Kontaktní osoba: Ing. Jiří Holub, tel.: 386720279